Trafikverket bjuder in till informationsmöte den 18 oktober

Trafikverket bjuder in till informationsmöte om E4 Förbifart Stockholms arbeten som berör boende i Sätra.

Tunnelarbete under Mälaren påbörjat

Om cirka en månad kommer Trafikverket att börja spränga ut huvudtunnlarna i passagen mellan Sätra och Kungshatt. Samtidigt kommer de att spränga vidare mot Kungshatt och Lovön i två parallella arbetstunnlar. Det och mycket mer vill de berätta om på informationsmötet!

De har samlat all expertis så att de skall kunna svara på alla våra frågor.  T.ex om de skadeärenden som de har fått in.

När: Torsdagen den 18 oktober, klockan 18:00 – 19:00
Var: Scandic Kungens Kurva, Ekgårdsvägen 2.

Se Trafikverkets infoblad för mer information.

Sommarinfo från Trafikverket

Arbetet med Förbifart Stockholm kommer att pågå under sommaren:

  • arbetet fortsätter med att spränga ut tunnlarna från Sätra hamn mot Alsätra och från Skärholmsvägen mot Gillsätra. Se framdriftskartan.
  • arbetet intill Sätra Fotbollsplan är klart och området vid Björksätravägen och Skärholmsvägen börjar återställas
  • arbetet med tunnlarna under Mälaren har påbörjats. Delar av massorna kommer inte kunna krossas, därför kommer viss del att köras bort med lastbil från Sätra hamn. Framdriften av tunnlarna under Mälaren kommer vara långsam jämfört med bergtunnlarna, därför kommer inte lastbilstransporterna bli så många

Se Trafikverkets informationsblad.

Trafikverket bjuder in till informationsmöte den 12 april

Trafikverket bjuder in till informationsmöte om E4 Förbifart Stockholms arbeten som berör boende i Sätra.

Under året kommer de att göra ett så kallat genomslag i tunneln mellan Sätra och Skärholmen. Det betyder att man kommer att kunna köra från tunnelöppningen i Sätra hamn hela vägen till öppningen i Skärholmen, cirka 2250 meter. Det och mycket mer vill de berätta om på informationsmötet!

När: torsdagen 12 april, klockan 18:00 – 19:00
Var: Scandic Kungens Kurva, Ekgårdsvägen 2.

Se Trafikverkets infoblad för mer information.

Framdriftskarta

Om du vill följa det aktuella läget för arbete under våra hus så publicerar Trafikverket en framdriftskarta varannan vecka. Det finns ingen direkt länk till den senaste uppdaterade men du kan hitta den en bit ner på deras sida för Skärholmen och Sätra.

Den senast publicerade kartan när detta skrivs, vecka 12, hittar du här. I rött anges det som hittills har borrats och det i grått är det som är kvar att borra.

Trafikverket bjuder in till informationsmöte den 6 december

Trafikverket bjuder in till informationsmöte om E4 Förbifart Stockholms
arbeten som berör alla som bor i Sätra.

Det har hunnit bli över 4 300 meter tunnel och det är nu nära vårt bostads-
område med tunnelarbetet. I och med detta vill de träffa oss för att
informera om vad som händer i projektet.

När: onsdag 6 december, klockan 18:00 – 19:00
Var: Scandic Kungens Kurva, Ekgårdsvägen 2

Se Infomöte alla områden dec 2017 för mer information.