Takrenovering av B-, C- och D-längan

I enlighet med föreningens underhållsplan så tar vi nu nästa steg och börjar med den takrenovering som är planerad för 2019.

Upphandlingen av den första etappen av kommande takrenoveringar är avslutad. Föreningen har beslutat att renovera taket på längorna B, C respektive D. För B och D kommer även förrådstaken att renoveras.

Arbetet planeras att starta den 17 september med ställningsbyggen vid B-längan. Därefter kommer material att lyftas upp på taket den 23 september.

Information till de berörda längorna har delats ut i brevlådorna.

 

 

Välkommen till medlemsmöte om Gillsätras grönområden

Tid: Torsdagen den 19 september klockan 18.00
Plats: Servicehuset

Mötet kommer att handla om våra träd i området: Frågor som beskärning, fällning av björkar vid Björksätravägen och återplantering kommer att diskuteras.

Mötet inleds med att styrelsen presenterar Gillsätras trädvårdsplanering. Sedan diskussion om hur skall vi utveckla planen och tid för synpunkter på årets och kommande års trädinsatser. Var med och ge dina synpunkter!

Efter mötet i servicehuset går vi runt i området och tittar och diskuterar.

Områdesskyltarna är nu på plats

Områdesskyltarna är nu monterade. Det är två orienteringstavlor och två enklare skyltar. Anslagstavlan vid infarten är nu omvandlad till orienteringstavla och den andra orienteringstavlan sitter vid gångvägen från Skärholmen. De två enklare skyltarna sitter vid parkvägarna från Alsätra respektive mot ingången vid L- och M-längan.

Informationsskylt vid M- och L-längan
Orienteringstavla vid infarten
Orienteringstavla vid entrén från Skärholmen

Underhållsdagar helgen den 26 och 27 oktober

Höstens underhållsdagar kommer att hållas helgen den 26 och 27 oktober. Notera dessa datum i kalendern nu så att ni inte missar detta trevliga tillfälle att jobba ihop med dina grannar och snygga till området. Avbrott för korv och fika förstås som vanligt. Vi ser gärna att så många som möjligt deltar bägge dagarna så vi hinner med mycket.

Nytt bokningssystem för tvättstuga och biltvätt

Ett nytt bokningssystem för tvättstuga och biltvätt är installerat och kommer inom kort att tas i bruk.

Introduktion till system och kvittering av bokningsbricka kommer att ske i servicehuset:

  • torsdagen den 5 september 19.00–20.00 och
  • måndagen den 9 september klockan 19.00–20.00

Det är viktig alla medlemmar kommer och kvitterar ut sin bokningsbricka och informera sig om hur systemet fungerar.

Startdatum är satt till den 18 september. Från detta datum sker all bokning av tvättstuga och biltvätt genom det nya systemet. Om du har bokat en tid i det gamla systemet som gällde efter den 18 september behöver du boka om tiden i det nya systemet.

Hälsningar Styrelsen

Problem med kvartalsavgiften

Tyvärr har det blivit fel på räkningen för kvartalsavgiften för kvartal tre. Den innehåller den ordinarie kvartalsavgiften men saknar avräkningen för fjärrvärme. Dessutom kan det förekomma uppgifter om tvätt, biltvätt och lån som inte gäller för den aviserade fastigheten.

Vi arbetar intensivt med vår ekonomiförvaltare att hitta en lösning och räknar med att inom kort kunna informera om det.