Schaktarbeten vid östra parkeringen

Från och med onsdagen den 17 juni (vecka 25) kommer ett nytt schaktarbete att påbörjas inom det streckade området i bilden. Det nya schaktarbetet syftar till att direktansluta den befintliga infiltrationsanläggningen på refugen till Stockholm vattens ledning som
löper i gång- och cykelbanan längs med Björksätravägen.

Schaktarbetet kommer att ske i etapper där den sista etappen kommer att påverka ett antal parkeringsrutor men inte tillgängligheten till garagelängorna, då överkörningsplåtar kommer att läggas ut. Mer information om avstängningen av delar av parkeringen kommer att meddelas under arbetets gång.

Arbetet sker inom projekt E4 Förbifart Stockholm och schaktarbetet upphör preliminärt fredagen den 17 juli (vecka 29).

Trafikverket bjuder in till informationsmöte den 18 oktober

Trafikverket bjuder in till informationsmöte om E4 Förbifart Stockholms arbeten som berör boende i Sätra.

Tunnelarbete under Mälaren påbörjat

Om cirka en månad kommer Trafikverket att börja spränga ut huvudtunnlarna i passagen mellan Sätra och Kungshatt. Samtidigt kommer de att spränga vidare mot Kungshatt och Lovön i två parallella arbetstunnlar. Det och mycket mer vill de berätta om på informationsmötet!

De har samlat all expertis så att de skall kunna svara på alla våra frågor.  T.ex om de skadeärenden som de har fått in.

När: Torsdagen den 18 oktober, klockan 18:00 – 19:00
Var: Scandic Kungens Kurva, Ekgårdsvägen 2.

Se Trafikverkets infoblad för mer information.

Sommarinfo från Trafikverket

Arbetet med Förbifart Stockholm kommer att pågå under sommaren:

  • arbetet fortsätter med att spränga ut tunnlarna från Sätra hamn mot Alsätra och från Skärholmsvägen mot Gillsätra. Se framdriftskartan.
  • arbetet intill Sätra Fotbollsplan är klart och området vid Björksätravägen och Skärholmsvägen börjar återställas
  • arbetet med tunnlarna under Mälaren har påbörjats. Delar av massorna kommer inte kunna krossas, därför kommer viss del att köras bort med lastbil från Sätra hamn. Framdriften av tunnlarna under Mälaren kommer vara långsam jämfört med bergtunnlarna, därför kommer inte lastbilstransporterna bli så många

Se Trafikverkets informationsblad.