Trafikverket bjuder in till informationsmöte den 12 april

Trafikverket bjuder in till informationsmöte om E4 Förbifart Stockholms arbeten som berör boende i Sätra.

Under året kommer de att göra ett så kallat genomslag i tunneln mellan Sätra och Skärholmen. Det betyder att man kommer att kunna köra från tunnelöppningen i Sätra hamn hela vägen till öppningen i Skärholmen, cirka 2250 meter. Det och mycket mer vill de berätta om på informationsmötet!

När: torsdagen 12 april, klockan 18:00 – 19:00
Var: Scandic Kungens Kurva, Ekgårdsvägen 2.

Se Trafikverkets infoblad för mer information.

Framdriftskarta

Om du vill följa det aktuella läget för arbete under våra hus så publicerar Trafikverket en framdriftskarta varannan vecka. Det finns ingen direkt länk till den senaste uppdaterade men du kan hitta den en bit ner på deras sida för Skärholmen och Sätra.

Den senast publicerade kartan när detta skrivs, vecka 12, hittar du här. I rött anges det som hittills har borrats och det i grått är det som är kvar att borra.

Trafikverket bjuder in till informationsmöte den 6 december

Trafikverket bjuder in till informationsmöte om E4 Förbifart Stockholms
arbeten som berör alla som bor i Sätra.

Det har hunnit bli över 4 300 meter tunnel och det är nu nära vårt bostads-
område med tunnelarbetet. I och med detta vill de träffa oss för att
informera om vad som händer i projektet.

När: onsdag 6 december, klockan 18:00 – 19:00
Var: Scandic Kungens Kurva, Ekgårdsvägen 2

Se Infomöte alla områden dec 2017 för mer information.

Trafikverket kommer utföra arbete i området

Fredagen den 29 september kommer personal från Trafikverket att utföra arbete hos oss. Man kommer att gå igenom och justera de mätpunkter som finns i området. Arbetet kan innebära att man gräver och fyller på sand etc. Inga bilar eller annat behöver flyttas.

Detta arbete kan upprepas de kommande veckorna om behovs finns.

Inbjudan till Träffpunkt Gillsätra

Trafikverket bjuder in till en ny Träffpunkt Gillsätra vid två tillfällen i höst. Vi har där möjlighet att träffa dem och ställa frågor om projektet.

Tid: den 20 september och den 25 oktober, klockan 17:00 – 19:00
Plats: Sätraskolan, Bogsätravägen 46, Byggnad A3 (Samma hus som matsalen)

Informationen har även delats ut i brevlådan av Trafikverket till samtliga hushåll. Se här.

 

Förtätning av Sätra – Skärholmsdalen

Förtätning av Sätra – Skärholmsdalen

Stockholm växer och för det behöver det planeras. Nu är det dags för området mellan Gillsätra och Skärholmen. Stockholmsstad inbjuder alla att aktivera sig och tycka till om planerna, så kallat samråd.

En översiktlig information har delats ut nyligen av staden i våra brevlådor, rubrik ”Fokus Skärholmen”. Mer information om planerna för Skärholmsdalen finns på Stockholms stads hemsida. Föreningen har även fått en inbjudan till samråd om Skärholmsdalen från Stadsbyggnadskontoret.

På Stockholmsstads hemsida finns även denna bild som visar hur man tänker att det kan bli. 

Några viktiga datum:

  • Förslaget finns nu på webben och det går att titta på det där och även lämna synpunkter den vägen.
  • Förslaget visas 5/9-17/10 på stadsbyggnadskontret, Tekniska nämndhuset och i Focus Skärholmens projektkontor.
  • Öppet hus den 3/10 klockan 16:00-19:30 i Focus Skärholmens projektkontor.
  • Synpunkter skall lämnas skriftligen senast den 17/10. E-brev och synpunkter via webben, se ovan, fungerar också.

 

Omläggning av Björksätravägen

Information från Trafikverket angående den tillfälliga omläggningen av Björksätravägen har i dagarna delats ut till hushållen. Sammanfattningsvis kommer arbetet med att lägga om vägen starta i juni och borrarbetet, med så kallad jetinjektering, planeras starta efter sommaren. Mer detaljerad beskrivning finns på infobladet. Om du har missat Trafikverkets infoblad kan du läsa det här.

Trafikverket informerar tisdagen den 25 april

Notera detta så du inte missar tillfället att få information direkt från Förbifart Stockholm.Tisdagen den 25 april klockan 17:00-18:00 kommer nämligen Trafikverket till Servicehuset och informerar om de kommande arbetena med Förbifarten.

Nu när arbetet med arbetstunnlarna är klart har bygget gått in i en ny fas där man arbetar med huvudtunnlarna. Inom kort kommer man att komma fram till vårt område. Vad det innebära och mycket mer kan du få veta på detta möte. Så missa inte detta tillfälle att hålla dig informerad.