Varning för vaccinationsbedrägerier

Nu är det många som vill vaccinera sig mot covid -19 och det utnyttjar bedragare. Varje vecka får polisen in anmälningar om bedrägeriförsök, som ofta sker via telefon. Bedragarna hittar hela tiden nya tillvägagångssätt som de anpassar efter omvärlden, men det finns två saker du ska komma ihåg om någon tar kontakt med dig angående vaccination:

  1. Det kostar ingenting att vaccinera sig. Om någon vill ha betalt handlar
    det om bedrägeri.
  2. Ingen från vården kommer oväntat att ringa upp och be dig identifiera
    dig med din bankdosa eller bank-id, oavsett anledning.

För mer information och tips om hur du skall agera.