Parkeringstillstånd 2021

Kostnaden är oförändrat 600 kronor per år för det första tillståndet. Ytterligare tillstånd kostar 3600 kronor.

På grund av covid-19 sker i år kommunikation med parkeringsgruppen digitalt enligt Gillsätrameddelande 18/2020. Underlag skickas in till parkeringsgruppen via mejl och parkeringstillståndet delas ut på behörigt avstånd eller i brevlådan enligt överenskommelse.

För att få köpa ett tillstånd gäller följande:

  • Endast ett(1) tillstånd per fastighet om man har fler än ett(1) fordon. Till fordon räknas inte EU-moped och liknande.
  • Fordonens ägare skall vara fastighetsägare i Gillsätra och folkbokförda i Gillsätra.
  • Med fastighetsägare likställs även fastighetsägarens maka, make, sambo eller myndig hemmavarande barn folkbokförda i Gillsätra.
  • Alla fordon skall vara skrivna på en adress på Gillsätragränd. Vi godtar inte bilar registrerade på någon annan adress än i vårt område.
  • Den gula delen på fordonets registreringsbevis skall uppvisas för att styrka tillhörighet. Observera att det gäller även för de som köpt tillstånd tidigare år.
  • För leasingbil – Uppvisa leasingavtal för att styrka du har en leasingbil med adress på Gillsätragränd.
  • För tjänstebil – Uppvisa intyg från arbetsgivaren att du har en tjänstebil där det framgår klart och tydligt vems tjänstebil det är och vilket registreringsnummer den har.

Betalningen för tillståndet kommer tillsammans med föreningsavgiften i mars för kvartal 2 2021. Ingen betalning sker alltså i år i förväg.

Vid flytt från området skall tillståndet återlämnas till styrelsen eller till medlem i referensgruppen. Ingen återbetalning sker.

Parkeringstillståndet skall hanteras som en värdehandling och vid en eventuell förlust skall det omedelbart rapporteras till styrelsen.

Om du har fler än två bilar och önskar köpa ett årstillstånd för den tredje bilen etcetera så går det bra. Ett sådant tillstånd kostar 3 600 kronor vilket är samma pris som för tolv månader, men du slipper då problemet med att bevaka när nästa månadsavgift skall betalas.