Parkeringstillstånd 2020

Kostnaden är oförändrat 600 kronor per år.

För att få köpa ett tillstånd gäller följande:

  • Endast ett(1) tillstånd per fastighet om man har fler än ett(1) fordon. Till fordon räknas inte EU-moped och liknande.
  • Alla fordon skall vara skrivna på en adress på Gillsätragränd. Vi godtar inte bilar registrerade på någon annan adress än i vårt område.
  • Den gula delen på registreringsbevis för skall tas med. Observera att det gäller även för de som köpt tillstånd förra året.
  • Leasingbil: Tag med leasingavtal som visar att du har en leasingbil med adress på Gillsätragränd.
  • Tjänstebil: Tag med intyg från arbetsgivaren att du har en tjänstebil där det framgår klart och tydligt vems tjänstebil det är och vilket registreringsnummer den har.

Nytt för i år är att betalningen för tillståndet kommer tillsammans med föreningsavgiften i mars för kvartal 2 2020. Ingen betalning sker alltså i år i förväg.

Vid flytt från området skall tillståndet återlämnas till styrelsen eller till medlem i referensgruppen. Ingen återbetalning sker.

Parkeringstillståndet skall hanteras som en värdehandling och vid en eventuell förlust skall det omedelbart rapporteras till styrelsen. Priset för ett nytt tillstånd är 1 000 kronor.

Om du har fler än två bilar och önskar köpa ett årstillstånd för den tredje bilen etcetera så går det bra. Ett sådant tillstånd kostar 3 600 kronor vilket är samma pris som för tolv månader, men du slipper då problemet med att bevaka när nästa månadsavgift skall betalas.