Sommarinfo från Trafikverket

Arbetet med Förbifart Stockholm kommer att pågå under sommaren:

  • arbetet fortsätter med att spränga ut tunnlarna från Sätra hamn mot Alsätra och från Skärholmsvägen mot Gillsätra. Se framdriftskartan.
  • arbetet intill Sätra Fotbollsplan är klart och området vid Björksätravägen och Skärholmsvägen börjar återställas
  • arbetet med tunnlarna under Mälaren har påbörjats. Delar av massorna kommer inte kunna krossas, därför kommer viss del att köras bort med lastbil från Sätra hamn. Framdriften av tunnlarna under Mälaren kommer vara långsam jämfört med bergtunnlarna, därför kommer inte lastbilstransporterna bli så många

Se Trafikverkets informationsblad.