Asfaltering i Gillsätra – Ny information om avstängningar

På grund av omständigheter som inte var förutsägbara så kommer annonserade
asfalteringsarbeten genomföras enligt följande:

  • Under onsdagen den 15 november görs gångvägar på östra parkeringen. Biltrafiken in och ut ur Gillsätra påverkas inte.
  • Under torsdagen den 16 november och fredagen den 17 november kommer asfaltering att ske på vägar och parkeringsplatser på östra sidan.

Biltrafiken till och från Gillsätra kommer att påverkas dock gör entreprenören sitt yttersta att dessa störningar ska bli så minimala som möjligt. Det betyder att det kommer att gå att köra till och från området under vissa tider dessa två dagar. Det finns dock ingen möjlighet att planera exakta tider för dessa avbrott så var uppmärksam på hur arbetet fortlöper för att få tillförlitlig information.

För de medlemmar som har akut behov av sin bil och inte kan avvakta eventuella avspärrningar så rekommenderar vi att använda en parkeringsplats utanför Gillsätra dessa två dagar.