Asfaltering i Gillsätra – Ytterligare förseningar

Arbetet med asfalteringen är ytterligare försenat på grund av sjukdom. Arbetet kommer behöva fortsätta fredag den 17 november samt måndag den 20 november.

Entreprenören kommer att säkerställa att det endast blir korta väntetider för trafik som behöver passera.