God jul och gott nytt år!

Ännu ett år har gått och vi kan snart lägga 2023 bakom oss. Under året har styrelsen fortsatt att underhålla och förvalta föreningen och här är några  aktiviteter som genomförts:

 • Genomfört ett fysiskt årsmöte. 
 • Initierat arbetet med att se över anläggningsbeslutet i enlighet med årsmötesbeslut.
 • Organiserat fyra underhållsdagar.
 • Upphandlat och genomfört upprustning av mark, vägar och dagvattenrör utifrån skador orsakade av byggandet av Förbifart Stockholm.
 • Upphandlat underhåll och spolning av samtliga dagvattenbrunnar i området.
 • Ansökt om och fått elstöd för föreningens elkonsumtion 2022.
 • Bytt kallvattenregulator i servicehuset och därmed förbättrat kallvattentrycket i området.
 • Bytt ett antal rötskadade fönster i servicehuset.
 • Förhandlat och godkänt ett avtal med Stockholms stad angående tomtförändring gällande ett begränsat område bakom F-längan.
 • Lagat ett antal trasiga garageportar.
 • Informerat genom Gillsätrameddelanden och inlägg på webbsidan.

Som vanligt vill vi påminna om två viktiga delar inför kommande helger

Återvinning: Det är inte tillåtet att ställa något bredvid återvinningsbehållarna eller att fylla kärlen över kanten. Blir de fulla under de kommande helgerna så vänta med att slänga tills de är tömda igen. Om du har möjlighet är Sätra återvinningscentral ett bra alternativ.

Grannsamverkan: Lyssna på polisens råd: Lämna aldrig ditt hus helt nedsläckt under de mörka timmarna när du inte är hemma. Ta en promenad i vårt område och reagera om du ser något avvikande. Håll uppsikt på grannens fastighet och hjälp till med snöskottning om de är bortresta.

Vi vill tacka alla medlemmar för gott samarbete under det gångna året och samtidigt önska er alla en god jul och ett gott nytt år.

Styrelsen för Gillsätra samfällighetsförening