Återställa Gillsätra – arbetet fortsätter

Arbetet med att återställa de sättningsskador som uppstått i och med arbetet med Förbifart Stockholm fortsätter enligt plan.

Just nu ligger fokus på att åtgärda de sättningar vi har vid ett annat av våra hus. Arbetet består av att jorden närmast sockeln tas bort, därefter läggs markduk och sist läggs ett lager med småsten närmast huskroppen. Allt detta är till för att inte jord ska rinna ner under huskroppen och orsaka hål som mellan mark och hus. Närmast i tur står A-längans grund mot bilvägen

Arbetet med att lägga nya trottoar bakom B-längan fortsätter och snart är alla kantstenar på plats och därefter blir ny markbädd och asfalt på hela sträckan.

Inte helt oväntat har det också dykt upp en del utmaningar när vi väl börjat med arbeten. Bland annat så har det visat sig att asfaltlagret på parkvägar och trottoarer är väldigt tunt så mera arbete behövs än vad som var beräknat från början och som Trafikverket ska ersätta. Vi har en löpande dialog med just Trafikverket och kommer att rapportera alla extra arbeten som uppstår utanför vad som först var tänkt. Vi är hoppfulla att kunna få lämplig ersättning även för dessa arbeten.

Arbetet fortsätter med förberedelser för asfaltering i kurvan mellan B- och C-längan samt trottoaren bakom B. Planen är att genomföra dessa asfalteringsarbeten i början av oktober.