Återställa Gillsätra – Information vecka 38

Arbetet med att återställa de sättningsskador som uppstått i och med arbetet med Förbifart Stockholm fortsätter enligt plan. Som tidigare meddelats så är tidsplanen att alla arbeten ska vara klara den 17 november.

De senaste veckorna har samtliga berörda gavlar och långsidor på våra hus åtgärdats. Detta betyder att jord tagits bort och att plåtar, markduk och stenar har lagts vid socklarna. Vi gör detta för att hindra jord att “rinna” ner under husen och hamna i krypgrunden.

Arbetena med att ta bort asfalt och rätta till underlaget vid infartsvägen bakom A-längan samt östra parkeringen har börjat. Detta arbete kommer att pågå under hela oktober vilket påverkar parkeringsmöjligheter i garage och på parkeringen vid östra parkeringen.

Asfaltarbeten vad gäller området framför A- och B-längan samt kurvan mellan A och B och trottoaren bakom B kommer att genomföras den 3 oktober. Detta kommer att påverka möjligheten att nå garage och parkering på västra sidan under 24 timmar.

Detaljerad information om hur dessa parkerings- och körförbud påverkar föreningen kommer i ett Gillsätrameddelande under vecka 39. Även entreprenören kommer att informera via skyltar på berörda platser och vilka tider som gäller.

Torsdagen den 21 september hölls ett informationsmöte om pågående arbeten, dock var det väldigt få medlemmar som deltog. Styrelsen tackar de som tog sig tid att närvara och lyssna på informationen.