Trafik till och från västra parkeringen och garagen avstängd den 3 oktober

Tisdagen den 3 oktober kommer asfaltarbeten att genomföras framför A- och B-längan samt i kurvan mellan B- och C-längan. Beräknad tid är mellan 07.00 tisdag till och med 07.00 onsdag den 4 oktober, se röd markering i kartan nedan.

Detta betyder att ingen trafik till eller från garagen och parkeringen på västra parkeringen samt parkeringen bakom C-längan kan ske under dessa 24 timmar.

Medlemmar som behöver sin bil under tisdagen ombeds att parkera på annan plats utanför Gillsätra innan tisdag morgon.

Medlemmar, med planerade besök från till exempel hemtjänst eller med större hemleveranser den 3 oktober, ombeds att informera vårdgivare eller leverantör om avstängningen.

Begränsad trafik till och från östra parkeringen och garagen 2 oktober till och med 31 oktober

Från 2 oktober och 4 veckor framåt, det vill säga till och med 31 oktober, kommer infartsvägen bakom A-längan att vara avstängd mellan 07.00-18.00 på vardagar, se blå markering i kartan nedan.

Garage kan användas men inte parkeringsplatser under dessa 4 veckor.

Detta betyder att du som medlem och behöver tillgång till din bil under dagtid behöver den parkeras på annan plats än i östra sidans garage.

Notera att under ovan tidsperiod kommer ingen parkeringsövervakning att ske, det vill säga medlemmar och gäster kan parkera utan att betala.

Dock gäller våra parkeringsregler om var det är tillåtet att parkera under denna tidsperiod.

Styrelsen för Gillsätra samfällighetsförening