Information från E4 Förbifart Stockholm våren 2020

Trafikverket har i dagarna delat ut ett informationsblad i brevlådorna med information om status för projektet, att de till våren kommer att komma till oss med information och tårta, samt en inbjudan till ”bromenad” den 6 oktober i Hjulsta. Infobladet kan du också se här.