Info till mäklare och köpare

Information till dig som ska köpa eller förmedla köp av fastigheter inom Gillsätra

Gillsätra är ett radhusområde som ligger alldeles invid Sätraskogens naturreservat och på nära avstånd från Skärholmens centrum, Kungens kurva och Mälarens stränder. De totalt 80 bostadsfastigheterna som är fördelade över tolv längor var klara för inflyttning 1965, alltså för lite drygt 50 år sedan.

Fastigheterna, tidstypisk 60-talsbebyggelse, är kulturmärkta i den näst högsta klassen (grön) enligt plan- och bygglagen. Detta innebär att alla utvändiga ändringar (färg, fönster, dörr, inglasning av balkong med mera) kräver bygglov.

När man köper ett hus i Gillsätra blir man också medlem i Gillsätra samfällighetsförening som gemensamt äger och förvaltar vissa anläggningar, till exempel, garage och tvättstuga, men som också har ansvar för skötseln av gator, parkeringar, lekplats och andra markområden. Dessutom är det samfälligheten som ansvarar för el, vatten, värme och avlopp i området, liksom för delar av bostadsfastigheternas exteriörer, exempelvis tak och fasader.

Det här betyder att medlemmarna i Gillsätra samfällighetsförening gemensamt äger och har ansvar för anläggningar av stora värden. Därför är det viktigt att du som flyttar hit är villig att dela detta ansvar och att du är medveten om vad detta betyder för dig.

Här har vi samlat en rad dokument som förklarar hur Gillsätra samfällighetsförening fungerar samt vad vi har för planer och utmaningar för framtiden. Vi hoppas att du ska bestämma dig för att flytta till Gillsätra och bli en del av vår samfällighet.

  1. Välkommen till Gillsätra
  2. Stadgar
  3. Anläggningsbeslut
  4. Förvaltningsberättelse 2021
  5. Budget 2022
  6. Underhållsplan 2022-2031
  7. Kulturmärkning