Förbifarten

Vill du anmäla störningar eller eventuella skador på din fastighet eller egendom? Ring Förbifart Stockholms nummer för kundärenden: 010-123 04 00 eller skicka e-post till kundarenden.forbifartstockholm@trafikverket.se. Alla ärenden kommer då direkt till Förbifart Stockholms besiktningsorganisation som kan svara på frågor och registrera ärenden.

För allmän information om Förbifart Stockholm se Trafikverkets hemsida. Trafikverkets information för just vårt område hittar du på den här sidan.

En besiktning av fastigheterna utfördes under augusti till oktober 2016.

Varje medlem som registrerar ett ärende hos Förbifart Stockholm uppmanas att informera styrelsen så att vi har en helhetsbild över de ärenden som finns i området. Enklaste sättet att informera styrelsen är att skicka ett e-brev till sekreterare@gillsatra.se.