Parkeringstillstånd

Information om parkeringstillstånd 2024

Som tidigare år kan de som vill köpa ett eller flera parkeringstillstånd göra detta. Följande regler gäller:

  • Parkeringstillstånd gäller endast fastigheter som har fler än ett (1) fordon. Till fordon räknas ej avställda fordon, EU-moped eller liknande.
  • Reducerat pris för första tillståndet är 600 kronor för 2024. För ytterligare tillstånd till fler bilar är priset 3 600 kronor för 2024.
  • Ägarna till bilarna skall vara medlemmar i samfällighetsföreningen, boende och folkbokförda i Gillsätra. Med medlem jämställs även maka, make, sambo eller myndigt hemmavarande barn folkbokförda i Gillsätra.
  • Bilar som är registrerade på någon annan adress än i Gillsätra godtas inte. Har du fel adress på ditt registreringsbevis beställer du nytt på Trafiksäkerhetsverkets webbplats.

Hur du ansöker om tillstånd på papper

Ansökan om parkeringstillstånd sker genom att du först mejlar in underlaget till parkering@gillsatra.se. Efter granskning av underlagen kommer tillstånden sedan att delas ut personligen eller i din brevlåda. För att få ett tillstånd gör du alltså så här:

  • För att visa att du har fler än en bil ska du skanna in eller ta foto av den gula delen på registreringsbevisen till minst två bilar. Innan du skickar iväg dina uppgifter behöver du kontrollera att texten på registreringsbevisen är tydlig och lättläst.
  • Har du leasingbil: Bifoga leasingavtal som visar att du har en leasingbil på adressen Gillsätragränd.
  • Har du tjänstebil: Bifoga intyg från arbetsgivaren där det framgår klart och tydligt vems tjänstebil det är och vilket registreringsnummer den har.

Notera att vi kommer att kontrollera under 2024 mot bilregistret att de uppgifter du ger fortsätter att vara giltiga under året. Om något förändras vänligen meddela detta till styrelsen.

Nyhet – Digitalt parkeringstillstånd

Nytt för i år är möjligheten att använda digitala parkeringstillstånd. I stället för att placera parkeringstillståndet i framrutan på den bil som parkeras utomhus anges i stället bilens registreringsnummer i eParks parkeringsapp.

För mer information om hur de digitala parkeringstillstånden fungerar och för information om hur man ansöker om ett sådant, mejla parkering@gillsatra.se.

Ansök senast 16 december för att säkert få tillståndet innan årsskiftet

Mejlet, eller ansökan om digitalt-tillstånd, behöver vi ha senast 16 december för att vi ska hinna kontrollera underlagen. Behöver tillståndet kompletteras så mejlar vi er om det. Utdelning av tillstånden på papper sker preliminärt helgen den 17-18 december, antingen personligen eller i brevlådan om ni inte är hemma eller har låst grind. 

Betalning

Betalning för tillståndet sker tillsammans med föreningsavgiften för kvartal 2 2024.

Vid flytt skall tillståndet lämnas åter till styrelsen. Vid eventuell förlust av tillståndet skall styrelsen kontaktas.