Parkeringstillstånd

Information om utdelning och regler vid köp av parkeringstillstånd.

Utdelningen av parkeringstillstånd sker genom att du först mejlar in underlaget till parkeringsgruppen. Tillstånden kommer sedan att delas ut personligen eller i din brevlåda.

Följande regler gäller:

  • Endast ett tillstånd per fastighet som har mer än ett (1) fordon. Till fordon räknas ej avställda fordon, EU-moped eller liknande.
  • Kostnaden är 600:-, önskar man ytterligare tillstånd kostar de 3 600:-.
  • Ägarna till bilarna skall vara medlemmar i samfällighetsföreningen, boende och folkbokförda i Gillsätra. Med medlem menas även maka, make, sambo eller myndigt hemmavarande barn folkbokförda i Gillsätra.
  • Vi godtar inte bilar som är registrerade på någon annan adress än Gillsätra. Har du fel adress på ditt registreringsbevis beställer du nytt från Trafiksäkerhetsverkets hemsida.

För att få ett tillstånd gör du så här:

  • För att visa du har fler än en bil skall du scanna in eller ta foto av den gula delen på registreringsbevis på minst två bilar. Innan du skickar iväg dina uppgifter behöver du kontrollera att texten på registreringsbevisen är tydlig och lättläst.
  • Har du leasingbil: Bifoga leasingavtal som visar du har leasingbil på adress Gillsätragränd.
  • Har du tjänstebil: Bifoga intyg från arbetsgivaren där det framgår klart och tydligt vems tjänstebil det är och vilket registreringsnummer den har.
  • Vi kommer kontrollera mot bilregistret att man fortfarande är ägare eller om bilen är avställd under året.

Mejlet med ovanstående uppgifter skickar du till parkeringsgruppen på följande mejladress parkering@gillsatra.se. Mejlet skall vi ha senast 8 december för att vi skall hinna titta och kontrollera. Behöver tillståndet kompletteras så mejlar vi er om det. Utdelning av tillstånden sker preliminärt helgen den 17-18 december, antingen personligen eller i brevlådan om ni ej är hemma.

Betalning för tillståndet kommer tillsammans med föreningsavgiften för kvartal 2 under nästa år.

Vid flytt skall tillståndet lämnas åter till styrelsen eller medlem i parkeringsgruppen. Vid eventuell förlust av tillståndet skall styrelsen eller medlem i parkeringsgruppen kontaktas