Parkeringsregler

PARKERINGSREGLER INOM GILLSÄTRA

Parkering inom Gillsätra är endast tillåten på anvisade platser:

  • I garagen.
  • På markerade platser på de två parkeringsplatserna på området.
  • På markerade platser längs infartsvägarna på baksidorna B- och C-längorna.

Utomhusparkeringen är avgiftsbelagd. Betalning sker genom de instruktioner som anges av parkeringsbolaget som sköter övervakningen av området. Det finns också möjlighet för de som har två bilar eller fler att köpa parkeringstillstånd.

Garagen

Varje fastighet disponerar fritt en garageplats. Garagen tillhör samfällighetsföreningen som bestämmer hur de får användas, bland annat utifrån vårt försäkringsbolags villkor. Det betyder att du inte får

  • bedriva någon form av näringsverksamhet i garaget.
  • utföra svetsarbeten eller förvara gastuber i garaget.
  • ladda elbilar eller laddhybrider.

Däremot får du

  • utföra mindre reparationer i garagen.
  • förvara däck, kartonger och mindre mängder vätska t.ex. olja i garaget.

Parkeringsplatserna

Det finns två parkeringsplatser på området samt platser längs infartsvägarna. Parkering utanför uppmärkta platser är förbjuden och bötfälls av parkeringsbolaget.

Otillåten parkering framför fastigheterna

Brandbilar, sjuktransporter och leveranser måste ha ostörd åtkomst till fastigheterna dygnet runt. Notera att det därför är absolut förbjudet att parkera på gångbanor och trottoarer framför fastigheterna för annat än av- och påstigning samt för att lasta och lasta ur bilen. Parkeringsbolaget övervakar den typen av parkering och delar ut parkeringsböter.