Bokning av tvättstuga och biltvätt

Biltvätten är för tillfället stängd enigt beslut av årsmötet 2023.

Bokning av tid i tvättstuga och i biltvätt sker via en skärm som sitter i korridoren utanför tvättstugan.

För att boka en tid behöver du en bokningsbricka som tillhandahålls av föreningen. Kontakta styrelsen för information om överlämning och kvittens av bokningsbricka.

Se vidare manualen Boka och Avboka för instruktion om hur bokning och avbokning sker.

Tvättstugan: Tvättpassen i tvättstugan är fördelade på två stycken pass per dag om 8 timmar styck. Pass1: 06.00-14.00 och pass2: 14.00-22.00.

Biltvätten: Biltvätten är tillgänglig 06.00-22.00 och varje tvättpass där är 2 timmar.

När man är klar med sitt pass går det bra att avboka det och då kan någon annan boka resterande tid på det passet.

Exempel: Person A tvättar från 14.00-17.00 på eftermiddagspasset 14:00-22:00. När A är klar så loggar A ut och systemet noterar att As pass är klart. A kommer att få betala för en tvättid. Eftermiddagspasset kan då återigen bokas. Person B kan då boka tiden från 18.00-22.00 och använda den resterande tiden. Även person B får betala för ett tvättpass.

Notera att det inte går att boka en tid då någon annan redan bokat. Så om person A bokar tiden 14:00-22:00 för att använda tvättstugan under tiden 18:00 till 22:00 går inte tiden före 18:00 att använda då den är blockerad.

Avbokning: Om du behöver avboka ett tvättpass måste det göra minst 12 timmar innan passet börjar för att du inte skall behöva betala för passet.