Bygglov

När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov. För vissa saker som inte behöver lov krävs ändå en anmälan. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att göra rätt.

regelsystemet är komplicerat och svårtolkat behöver du alltid stämma av med kommunen om vad som gäller i just ditt fall. Det är du som är byggherre som har det yttersta ansvaret om något byggs i strid mot reglerna, även om du gör det av misstag I vårt fall kan en komplicerande faktor vara att området är kulturkassat. Det kan innebära att striktare krav gäller i vårt område än i att angränsande område. Se även texten om området i bebyggelseregistret.

Staden har bra sidor om bygglov och villaägarnas har också information. Så läs på innan du startar ett projekt och hör med kommunen vad som gäller