Områdesskyltarna är nu på plats

Områdesskyltarna är nu monterade. Det är två orienteringstavlor och två enklare skyltar. Anslagstavlan vid infarten är nu omvandlad till orienteringstavla och den andra orienteringstavlan sitter vid gångvägen från Skärholmen. De två enklare skyltarna sitter vid parkvägarna från Alsätra respektive mot ingången vid L- och M-längan.

Informationsskylt vid M- och L-längan
Orienteringstavla vid infarten
Orienteringstavla vid entrén från Skärholmen