Vårens underhållsdagar

Vårens underhållsdagar samlade 33 hushåll under lördagen och 31 hushåll under söndagen. Totalt var 42 hushåll representerade

I vanlig ordning hann vi med många nyttiga saker och kunde stryka det mesta, kanske allt, från vår att-göra-lista. Vi hann också prata och fika. Ett stort tack till alla som var ute och såg till att hålla området i fint skick.

Vårens underhållsdagar den 25 och 26 maj.

Vårens underhållsdagar kommer att vara lördagen den 25 och söndagen den 26 maj. Vi samlas vid lekparken klockan 10.00 båda dagarna och håller på fram till klockan 14.00. Fika kommer att finnas under arbetets gång.

En container är beställd till området där det efter 14.00 på söndagen finns möjlighet att slänga trädgårdsavfall från den egna tomten.

Vi ser gärna att ni planerar att delta båda dagarna så vi hinner med mycket. Notera alltså dessa datum i era kalendrar nu så att ni inte missar detta tillfälle att träffa grannar och hålla området i ett bra skick.

Ny styrelse och valberedning

På föreningens ordinarie årsmöte valdes en ny styrelse i enlighet med valberedningens förslag. Ingen ordförande kunde dock utses av årsmötet då valberedningen inte hittat någon som var villig att föreslås som ordförande. Uppdraget att utse ordförande lämnades då av årsmötet till styrelsen själv.

Styrelsen har nu på sitt första möte löst sitt uppdrag och valt Lars Ydgren till ny ordförande. Sidan med förtroendevalda är nu uppdaterad med uppgifterna utifrån hur styrelsen i övrigt konstituerade sig. Där finns också uppgifter om den nya valberedningen som utsågs av årsmötet.

Vi tackar den avgående valberedningen för arbetet under det gångna året: Gunilla Wirén, Salim Afeworki och Bayram Akan.

Nytt återvinningsskåp är snart i drift

Det återvinningsskåp för papp och kartong som brandhärjades i höstas har nu ersatts av ett nytt. Den kommer inom kort kunna tas i bruk.

Innan den kan användas igen återstår att installera de kärl som står i skåpen och samlar det återvunna. Kärlen är beställda och kommer att installeras inom kort.

Föreningens årsmöte genomförs onsdagen den 20 mars 2024, klockan 18:30

Nu är det snart dags för föreningens årsmöte. Vi har bokat Gransätras föreningslokal, vid Gransätragränds vändplan, onsdagen den 20 mars.

Notera detta viktiga datum i kalendern så du inte missar årsmötet. Detta är det enda ordinarie möte där alla medlemmar samlas och ett bra tillfälle att ta del av vad som händer, göra din röst hörd och påverka det fortsatta arbetet med underhåll och förvaltning av Gillsätra.

Styrelsen kommer att presentera både vad som har hänt under det senaste året men ännu viktigare förslag på budget och medlemsavgift för 2024. Även underhållsplan och ekonomisk prognos för de kommande åren kommer att gås igenom. Detta är en möjlighet att ta del av vilka underhållsåtgärder som behöver genomföras och hur dessa kommer att påverka föreningens ekonomi och medlemsavgifter både 2024 och i framtiden. 

Alla årsmöteshandlingar kommer att göras tillgängliga senast två veckor före årsmötet.

Motioner till årsmötet – ska lämnas senast den 7 februari

Förslag som ska behandlas av årsmötet, så kallade motioner, skall vara skriftliga och inlämnade senast onsdagen den 7 februari till styrelsen.

Hälsningar Styrelsen

God jul och gott nytt år!

Ännu ett år har gått och vi kan snart lägga 2023 bakom oss. Under året har styrelsen fortsatt att underhålla och förvalta föreningen och här är några  aktiviteter som genomförts:

 • Genomfört ett fysiskt årsmöte. 
 • Initierat arbetet med att se över anläggningsbeslutet i enlighet med årsmötesbeslut.
 • Organiserat fyra underhållsdagar.
 • Upphandlat och genomfört upprustning av mark, vägar och dagvattenrör utifrån skador orsakade av byggandet av Förbifart Stockholm.
 • Upphandlat underhåll och spolning av samtliga dagvattenbrunnar i området.
 • Ansökt om och fått elstöd för föreningens elkonsumtion 2022.
 • Bytt kallvattenregulator i servicehuset och därmed förbättrat kallvattentrycket i området.
 • Bytt ett antal rötskadade fönster i servicehuset.
 • Förhandlat och godkänt ett avtal med Stockholms stad angående tomtförändring gällande ett begränsat område bakom F-längan.
 • Lagat ett antal trasiga garageportar.
 • Informerat genom Gillsätrameddelanden och inlägg på webbsidan.

Som vanligt vill vi påminna om två viktiga delar inför kommande helger

Återvinning: Det är inte tillåtet att ställa något bredvid återvinningsbehållarna eller att fylla kärlen över kanten. Blir de fulla under de kommande helgerna så vänta med att slänga tills de är tömda igen. Om du har möjlighet är Sätra återvinningscentral ett bra alternativ.

Grannsamverkan: Lyssna på polisens råd: Lämna aldrig ditt hus helt nedsläckt under de mörka timmarna när du inte är hemma. Ta en promenad i vårt område och reagera om du ser något avvikande. Håll uppsikt på grannens fastighet och hjälp till med snöskottning om de är bortresta.

Vi vill tacka alla medlemmar för gott samarbete under det gångna året och samtidigt önska er alla en god jul och ett gott nytt år.

Styrelsen för Gillsätra samfällighetsförening

Asfaltering i Gillsätra – Ingen mer avstängning

Vår entreprenör har meddelat att transporter till och från Gillsätra kan nu ske under hela dygnet utan restriktioner.

Garagen på östra sidan kan därför med fördel börja användas igen. Alla uppmanas att utnyttja sina garage för att ge plats på utomhusparkeringen för de som måste använda den.

Vi väntar på besked om när målning av parkeringsytor på östra parkeringen kan utföras och ber att få återkomma med information om detta.