Behållaren för hushållssopor på östra parkeringen (udda nummer) är full

Behållaren för hushållssopor på den östra parkeringen är tyvärr full och kan för tillfället inte användas.

Under tiden som den är stäng hänvisar vi i stället till behållaren för hushållssopor på den västra parkeringen. Ställ absolut inte hushållssopor på marken. Det blir bara mat för råttor och fåglar och skräpet sprids över området.

Styrelsen jobbar på att lösa detta under kommande vecka.

Grannsamverkansinfo från Polisen – Maj 2022

Grannsamverkansinfo gällande maj 2022 har kommit från Polisen.

Från innehållet…

Vi befinner oss i period då vi kan förvänta oss att inbrotten ökar med semestrar på intågande. Det är fortfarande källarinbrotten som toppar listan, dock så ser vi en minskning, vilket är positivt.

Bedrägerier

Dock fortsätter bedrägerierna via telefon mot framförallt våra äldre invånare. Polisen försöker genom olika informationskanaler nå ut till våra medborgare och varna för de olika typerna av bedrägerier. Vi önskar allmänhetens hjälp för att förhindra dessa brott. Prata med grannar, vänner, släktingar, ja, alla som kommer i kontakt med äldre personer. Polisen har skapat en folder med information om hur man skyddar sig och hur man kan agera om man blir utsatt för ett bedrägeri. Klicka på länken för att ta del av informationen:

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/bedrageri/vanliga-
natbedragerier/

Polisen har i samarbete med UR Samtiden spelat in en serie samtal baserade på utbildningen ”Försök inte lura mig”. Där möter vi brottsoffer som delar med sig av sina erfarenheter av romans och investeringsbedrägerier, bedrägerier i hemmet och telefonbedrägerier. Syftet är att stärka äldres förmåga att stå emot bedrägeribrott och minska känslan av skam för den som drabbats.

https://urplay.se/serie/218900-ur-samtiden-forsok-inte-lura-mig