Föreningens årsmöte genomförs onsdagen den 20 mars 2024, klockan 18:30

Nu är det snart dags för föreningens årsmöte. Vi har bokat Gransätras föreningslokal, vid Gransätragränds vändplan, onsdagen den 20 mars.

Notera detta viktiga datum i kalendern så du inte missar årsmötet. Detta är det enda ordinarie möte där alla medlemmar samlas och ett bra tillfälle att ta del av vad som händer, göra din röst hörd och påverka det fortsatta arbetet med underhåll och förvaltning av Gillsätra.

Styrelsen kommer att presentera både vad som har hänt under det senaste året men ännu viktigare förslag på budget och medlemsavgift för 2024. Även underhållsplan och ekonomisk prognos för de kommande åren kommer att gås igenom. Detta är en möjlighet att ta del av vilka underhållsåtgärder som behöver genomföras och hur dessa kommer att påverka föreningens ekonomi och medlemsavgifter både 2024 och i framtiden. 

Alla årsmöteshandlingar kommer att göras tillgängliga senast två veckor före årsmötet.

Motioner till årsmötet – ska lämnas senast den 7 februari

Förslag som ska behandlas av årsmötet, så kallade motioner, skall vara skriftliga och inlämnade senast onsdagen den 7 februari till styrelsen.

Hälsningar Styrelsen