Ny app för parkering – Parkster

Parkeringsbolaget har bytt system för betalning och använder från och med nu Parkster. Nya skyltar är uppsatta i området.

Parkster tillåter betalning via app, sms eller talsvar. Se infobladet eller gå direkt till www.parkster.se för mer information

Notera att den gamla appen inte går att använd längre i vårt område.