Ny styrelse och valberedning

På föreningens ordinarie årsmöte valdes en ny styrelse i enlighet med valberedningens förslag. Ingen ordförande kunde dock utses av årsmötet då valberedningen inte hittat någon som var villig att föreslås som ordförande. Uppdraget att utse ordförande lämnades då av årsmötet till styrelsen själv.

Styrelsen har nu på sitt första möte löst sitt uppdrag och valt Lars Ydgren till ny ordförande. Sidan med förtroendevalda är nu uppdaterad med uppgifterna utifrån hur styrelsen i övrigt konstituerade sig. Där finns också uppgifter om den nya valberedningen som utsågs av årsmötet.

Vi tackar den avgående valberedningen för arbetet under det gångna året: Gunilla Wirén, Salim Afeworki och Bayram Akan.