Projekt Skärholmsdalen

Projekt Skärholmsdalen rullar vidare och förslaget har nu antagits i kommunfullmäktige. Mer information om projektet kan fås via Stockholms stads hemsida.

Om du har framfört synpunkter skriftligen under granskningsperioden har du möjlighet att överklaga beslutet fram till den 29 juni 2022.