Värme och varmvatten stängs av!

Måndag den 19 september mellan 08.00-16.00 kommer varmvatten och värme att vara avstängt i Gillsätra med anledning av bytet av fjärrvärmecentralen.

Vi ber därför alla att notera detta och planera er dag med avseende på avsaknaden av varmvatten.