Återställa Gillsätra – Icke störande arbete lördagen den 11 november

Vår entreprenör kommer även att arbeta med icke störande arbete under lördagen den 11 november. Trafiken till Östra parkeringen påverkas inte av arbetet.