Asfaltering i Gillsätra – Ingen mer avstängning

Vår entreprenör har meddelat att transporter till och från Gillsätra kan nu ske under hela dygnet utan restriktioner.

Garagen på östra sidan kan därför med fördel börja användas igen. Alla uppmanas att utnyttja sina garage för att ge plats på utomhusparkeringen för de som måste använda den.

Vi väntar på besked om när målning av parkeringsytor på östra parkeringen kan utföras och ber att få återkomma med information om detta.

Asfaltering i Gillsätra – Ny information om avstängningar

På grund av omständigheter som inte var förutsägbara så kommer annonserade
asfalteringsarbeten genomföras enligt följande:

  • Under onsdagen den 15 november görs gångvägar på östra parkeringen. Biltrafiken in och ut ur Gillsätra påverkas inte.
  • Under torsdagen den 16 november och fredagen den 17 november kommer asfaltering att ske på vägar och parkeringsplatser på östra sidan.

Biltrafiken till och från Gillsätra kommer att påverkas dock gör entreprenören sitt yttersta att dessa störningar ska bli så minimala som möjligt. Det betyder att det kommer att gå att köra till och från området under vissa tider dessa två dagar. Det finns dock ingen möjlighet att planera exakta tider för dessa avbrott så var uppmärksam på hur arbetet fortlöper för att få tillförlitlig information.

För de medlemmar som har akut behov av sin bil och inte kan avvakta eventuella avspärrningar så rekommenderar vi att använda en parkeringsplats utanför Gillsätra dessa två dagar.

Avslutande asfalteringsarbeten och avstängningar

Tisdagen den 14 november gäller följande:

Arbetet inleds tisdagen den 14 november med gångytor. Trafik mellan 18.00 på kvällen tisdag den 14 november och 7.00 på morgonen onsdag den 15 november är då fortfarande möjlig på samma sätt som tidigare under arbetet.

Onsdag den 15 november gäller följande: 

Asfalteringen av B-längans östra kurva kommer att ske 07.00 den 15 november till och med 18.00 samma dag. All trafik till och från Gillsätra kommer att vara avstängd. Se blå markering på kartan.

Torsdag den 16 november gäller följande:

För asfaltering av vägen längs A-längan och östra parkeringen kommer all trafik till och från östra parkeringen och östra garagen att vara avstängd från 07.00 torsdag den 16 november till efter 18.00 samma dag. Se röd markering på kartan.

Sluttid är beroende av väderförhållanden och kan därför påverkas.

Notera noga ovanstående tider och avstängningar och planera er parkeringen därefter så att ni har tillgång till er bil under dessa dagar. 

Medlemmar, med planerade besök från till exempel hemtjänst eller med större hemleveranser på dessa datum, ombeds att informera vårdgivare eller leverantör om avstängningen. 

Styrelsen för Gillsätra samfällighetsförening

Trafik till och från västra parkeringen och garagen avstängd den 3 oktober

Tisdagen den 3 oktober kommer asfaltarbeten att genomföras framför A- och B-längan samt i kurvan mellan B- och C-längan. Beräknad tid är mellan 07.00 tisdag till och med 07.00 onsdag den 4 oktober, se röd markering i kartan nedan.

Detta betyder att ingen trafik till eller från garagen och parkeringen på västra parkeringen samt parkeringen bakom C-längan kan ske under dessa 24 timmar.

Medlemmar som behöver sin bil under tisdagen ombeds att parkera på annan plats utanför Gillsätra innan tisdag morgon.

Medlemmar, med planerade besök från till exempel hemtjänst eller med större hemleveranser den 3 oktober, ombeds att informera vårdgivare eller leverantör om avstängningen.

Begränsad trafik till och från östra parkeringen och garagen 2 oktober till och med 31 oktober

Från 2 oktober och 4 veckor framåt, det vill säga till och med 31 oktober, kommer infartsvägen bakom A-längan att vara avstängd mellan 07.00-18.00 på vardagar, se blå markering i kartan nedan.

Garage kan användas men inte parkeringsplatser under dessa 4 veckor.

Detta betyder att du som medlem och behöver tillgång till din bil under dagtid behöver den parkeras på annan plats än i östra sidans garage.

Notera att under ovan tidsperiod kommer ingen parkeringsövervakning att ske, det vill säga medlemmar och gäster kan parkera utan att betala.

Dock gäller våra parkeringsregler om var det är tillåtet att parkera under denna tidsperiod.

Styrelsen för Gillsätra samfällighetsförening

Återställa Gillsätra – Information vecka 38

Arbetet med att återställa de sättningsskador som uppstått i och med arbetet med Förbifart Stockholm fortsätter enligt plan. Som tidigare meddelats så är tidsplanen att alla arbeten ska vara klara den 17 november.

De senaste veckorna har samtliga berörda gavlar och långsidor på våra hus åtgärdats. Detta betyder att jord tagits bort och att plåtar, markduk och stenar har lagts vid socklarna. Vi gör detta för att hindra jord att “rinna” ner under husen och hamna i krypgrunden.

Arbetena med att ta bort asfalt och rätta till underlaget vid infartsvägen bakom A-längan samt östra parkeringen har börjat. Detta arbete kommer att pågå under hela oktober vilket påverkar parkeringsmöjligheter i garage och på parkeringen vid östra parkeringen.

Asfaltarbeten vad gäller området framför A- och B-längan samt kurvan mellan A och B och trottoaren bakom B kommer att genomföras den 3 oktober. Detta kommer att påverka möjligheten att nå garage och parkering på västra sidan under 24 timmar.

Detaljerad information om hur dessa parkerings- och körförbud påverkar föreningen kommer i ett Gillsätrameddelande under vecka 39. Även entreprenören kommer att informera via skyltar på berörda platser och vilka tider som gäller.

Torsdagen den 21 september hölls ett informationsmöte om pågående arbeten, dock var det väldigt få medlemmar som deltog. Styrelsen tackar de som tog sig tid att närvara och lyssna på informationen.

Återställa Gillsätra – arbetet fortsätter

Arbetet med att återställa de sättningsskador som uppstått i och med arbetet med Förbifart Stockholm fortsätter enligt plan.

Just nu ligger fokus på att åtgärda de sättningar vi har vid ett annat av våra hus. Arbetet består av att jorden närmast sockeln tas bort, därefter läggs markduk och sist läggs ett lager med småsten närmast huskroppen. Allt detta är till för att inte jord ska rinna ner under huskroppen och orsaka hål som mellan mark och hus. Närmast i tur står A-längans grund mot bilvägen

Arbetet med att lägga nya trottoar bakom B-längan fortsätter och snart är alla kantstenar på plats och därefter blir ny markbädd och asfalt på hela sträckan.

Inte helt oväntat har det också dykt upp en del utmaningar när vi väl börjat med arbeten. Bland annat så har det visat sig att asfaltlagret på parkvägar och trottoarer är väldigt tunt så mera arbete behövs än vad som var beräknat från början och som Trafikverket ska ersätta. Vi har en löpande dialog med just Trafikverket och kommer att rapportera alla extra arbeten som uppstår utanför vad som först var tänkt. Vi är hoppfulla att kunna få lämplig ersättning även för dessa arbeten.

Arbetet fortsätter med förberedelser för asfaltering i kurvan mellan B- och C-längan samt trottoaren bakom B. Planen är att genomföra dessa asfalteringsarbeten i början av oktober.