Årsmötet skjuts upp med anledning av COVID-19

Med anledning av den rådande situationen med Corona/COVID-19 har folkhälsomyndigheten gått ut med rekommendationen att för evenemang och sammankomster med mindre än 500 deltagare skall en riskbedömning göras före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

Styrelsen bedömer att det bästa som kan göras är att skjuta på årsmötet till ett senare tillfälle. Detta är inte enligt stadgarna som anger att årsmötet skall hållas senast inom mars månad. Situationen är dock extraordinär och många av föreningens medlemmar och förtroendevalda tillhör riskgruppen som vi vill värna om. Även andra medlemmar kan välja att avstå från att gå på årsmötet på grund av risken för smittspridning.

Styrelsen har noga övervägt de alternativ som står till buds.

  • Genomföra ett kortare årsmöte enbart med fokus på det formella som behöver beslutas. Styrelsen bedömer att årsmötet då förmodligen inte skulle bli välbesökt, lite tid skulle kunna anslås till diskussioner och det därmed inte skulle kunna anses vara förenligt med god demokrati.
  • Arrangera ett årsmöte med möjlighet till deltagande via telefon eller video är inte något vi kan genomföra praktiskt i dagsläget.

Kvar återstår då att skjuta på årsmötet. Den rådande situationen är extraordinär och styrelsen bedömer att myndigheternas rekommendation överrider föreningens stadgar.

Ett nytt datum för årsmötet kommer att annonseras då situationen med avseende på Corona/COVID-19 så tillåter.

Nuvarande styrelse kommer att upprätthålla verksamheten utifrån den budget som är föreslagen för 2020. I och med att samtliga avgifter för 2020 föreslås att var oförändrade så anser styrelsen att detta är något som bör kunna accepteras av föreningens medlemmar och att verksamheten kan fortgå utan att föreningens verksamhet eller anläggningar påverkas negativt.

Eventuella frågor kring beslutet och den fortsatta verksamheten kan ställas till styrelsen enligt information längst ner på meddelandet.

Sammanfattning:

  • Inget årsmöte på onsdag den 18 mars.
  • Styrelsen kallar till årsmöte när situationen med Corona/COVID-19 tillåter.

Styrelsen för Gillsätra samfällighetsförening