Viktig ”Stanna hemma”-information på flera språk

För att förhindra smittspridning av coronaviruset har 1177 Vårdguiden och Region Stockholm tagit fram information om när man skall stanna hemma. Myndigheterna vill att informationen görs tillgängligt brett och den finns framtagen på flera språk.  Läs den här på Arabiska, Engelska, Finska, Persiska, Polska, Ryska, Somaliska, Spanska och Svenska.

Hur du skall tvätta händerna finns det också information om. Vi har den här på Arabiska, Engelska, Persiska, Somaliska och Svenska.

I övrigt hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten som har mer detaljerad information om coronaviruset på ovanstående språk och många fler.