Behållaren för hushållssopor på östra parkeringen kan nu användas igen!!!

Behållaren för hushållssopor på östra parkeringen har i veckan kunnat tömmas och kan nu användas igen.