OBS! Vatten avstängt tisdagen den 11 april klockan 9.00-12.00

Vid en nyligen genomförd funktionskontroll visade det sig att kallvattenregulatorn i servicehuset visade på problem. Det är känt att vattentrycket i området kan vara ojämnt och det skulle kunna finnas en koppling till funktionen hos regulatorn. Den är dessutom förmodligen inte bytt sedan området byggdes vilket kan förklara varför den inte fungerar som den skall. 

Styrelsen har därför beslutat att ersätta regulatorn med en ny. Detta både för att säkerställa funktionen och med förhoppning om en förbättring med jämnare vattentryck i området. 

Tisdagen den 11 april kommer entreprenören Samsons rör till oss för att byta kallvattenregulator i värmecentralen. 

Arbetet kräver att de måste stänga av inkommande vatten till området. Det innebär i sin tur inget vatten varken till fastigheterna eller tvättstugan. 

Vi beklagar olägenheten. Planera din förmiddagen den 11 april utifrån detta och se till så att ni har tappat upp det vatten ni behöver för de timmar som vattnet är avstängt.

Arbetet beräknas pågå mellan klockan 9.00 och 12.00.