Ny styrelse och valberedning

På föreningens ordinarie årsmöte valdes en nya styrelse i enlighet med valberedningens förslag. Sidan med förtroendevalda är uppdaterad med nya uppgifter utifrån hur styrelsen har konstituerats sig och den nya valberedningen som utsågs av årsmötet.

Vi tackar valberedningen för arbetet under det gångna året: Gunilla Wirén, Ewa Hansing-Årman och Rebwar Salah