Schaktarbeten vid östra parkeringen

Från och med onsdagen den 17 juni (vecka 25) kommer ett nytt schaktarbete att påbörjas inom det streckade området i bilden. Det nya schaktarbetet syftar till att direktansluta den befintliga infiltrationsanläggningen på refugen till Stockholm vattens ledning som
löper i gång- och cykelbanan längs med Björksätravägen.

Schaktarbetet kommer att ske i etapper där den sista etappen kommer att påverka ett antal parkeringsrutor men inte tillgängligheten till garagelängorna, då överkörningsplåtar kommer att läggas ut. Mer information om avstängningen av delar av parkeringen kommer att meddelas under arbetets gång.

Arbetet sker inom projekt E4 Förbifart Stockholm och schaktarbetet upphör preliminärt fredagen den 17 juli (vecka 29).