Ny styrelse men gammal valberedning

årsmötet valdes det en ny styrelse. Sidan med förtroendevalda är uppdaterad med de nya uppgifterna.

Vi tackar valberedningen under det gångna året: Marie Wisén (sammankallande), Rebwar Salah och Nils Sjöblom.

Frågan om ny valberedning bordlades till ett extra årsmöte i och med att årsmötet genomfördes genom poströstning. Frågor för valberedningen får därför vändas till den gamla valberedningen som sitter kvar tills en ny är vald.

Det extra årsmötet kommer att genomföras när situationen med Covid-19 tillåter att mötet kan genomföras med fysisk närvaro.