Återställa Gillsätra – Arbeten i området kommande veckor

Styrelsen har nu haft slutbesiktning av entreprenaden vad gäller upprustning av stora delar av Gillsätra. Från denna besiktning finns ett antal utestående punkter, det vill säga åtgärder som ska slutföras av entreprenören. Dessa arbeten kommer att genomföras under de kommande veckorna vilket betyder att det kommer att vara både maskiner och personal i området för att åtgärda det som återstår.