Poströstning på årsmötet tisdagen den 2 juni 2020

Föreningen kallar till årsmöte. Föreningens årsmöte är  tisdagen den 2 juni 2020 klockan 18.30. Den här gången är det möjligt att poströsta i stället för att delta fysiskt. Poströstning möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere till ett minimum, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under rådande omständigheter.

Styrelsen uppmanar starkt alla medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning.

Föreningens årsmöte, som skulle ha hållits i slutet av mars, ställdes in av styrelsen. Anledningen var den rådande pandemin. Förhoppningen var att det skulle kunna gå att genomföra ett årsmöte efter en tids avvaktan.  Utvecklingen har dock visat att ett normalt årsmöte där alla samlas i en möteslokal inte är aktuellt. För att möjliggöra att ett årsmöte trots allt kan genomföras nu har styrelsen beslutat att det skall vara möjligt att poströsta.

Styrelsen anser det viktigt att genomföra årsstämman så att verksamheten kan fortsätta så normalt som möjligt och att väsentliga beslut kan tas av medlemmarna trots rådande pandemi.  För att begränsa den fysiska närvaron på årsmötet har styrelsen beslutat att det är möjligt för medlemmar att delta genom poströstning.

En instruktion om hur poströstningen går till har delats ut i brevlådan. Läs mer i utskicket om hur det går till i “Underlaget för poströstning” och använd sedan “Dagordning och tillika valsedel” för att rösta.

Poströsten skall vara inlämnad senast söndagen den 31 maj i brevlådan vid Gillsätragränd 92 för att vara giltig. I det fall då fler äger en fastighet är det viktig att alla ägare har undertecknat poströsten.