Föreningens årsmöte onsdagen den 23 mars 2022, klockan 18:30

Nu är det snart dags för föreningens årsmöte. Vi har bokat Gransätras föreningslokal, vid Gransätragränds vändplan, onsdagen den 23 mars.

Notera detta viktiga datum i kalendern så du inte missar årsmötet. Detta är det ordinarie möte där alla medlemmar samlas under året och ett bra tillfälle att ta del av vad som händer, göra din röst hörd och påverka det fortsatta arbetet med underhåll och förvaltning av Gillsätra.

Styrelsen kommer att presentera både vad som har hänt under det senaste året men ännu viktigare presentera budget för 2022 samt underhållsplan och ekonomisk prognos för de kommande åren. Detta är en möjlighet att ta del av vilka underhållsåtgärder som behöver genomföras och hur dessa kommer att påverka föreningens ekonomi och medlemsavgifter både 2022 och i framtiden. 

Alla årsmöteshandlingar kommer att delas ut senast två veckor före årsmötet.

Förslag till beslut på årsmötet – inlämnas senast den 9 februari

Förslag till beslut på årsmötet, så kallade motioner, skall vara skriftliga och inlämnade senast onsdagen den 9 februari till styrelsen.

Skicka enklast motionen som ett mejl till sekreterare@gillsatra.se, använd webb-formuläret på hemsidan, eller lägg den i brevlådan på Gillsätragränd 92.

Påminnelse om ansökan om parkeringstillstånd för 2022

Har du glömt bort  att ansöka om parkeringstillstånd? Sista dag för ansökan är den 28 december om du vill ha parkeringstillståndet före den 1 januari 2022. Efter godkänd ansökan sker utdelning till din brevlådan den 29 december på eftermiddagen eller kvällen. 

För medlemmar som beställer efter den 28 december kommer utdelning ske någon gång i januari. Inget datum för det är bestämt än. Så om du vill slippa betala via appen i januari ansök om parkeringstillstånd senast den 28 december.

Här är reglerna gällande köp av parkeringstillstånd eller se gillsätrameddelande nummer 18/2021. Vi vill uppmärksamma att endast bilar man äger nu ger rätt till köp av parkeringstillstånd. Bilarna får ej heller vara avställda.

Extra årsmöte onsdagen den 27 oktober 2021

Plats: Gransätras föreningslokal vid Gransätragränds vändplan
Tid: Onsdagen den 27 oktober 2021 klockan 18.30

Styrelsen för samfälligheten kallar till ett extra årsmöte. Läget med pandemin är nu sådant att vi anser det möjligt att genomföra ett fysiskt möte där vi kan hantera de punkter som fick bordläggas på grund av att ordinarie årsmöte de två senaste åren genomfördes genom poströstning.

Dagordningen för årsmötet:

Styrelsen drar tillbaka förslaget om införande av individuell debitering av kallvatten, förslag enligt punkt 5, enligt årsmöteshandlingarna. Det förslaget behöver ytterligare arbete och insamling av fakta. Styrelsen siktar på att uppdatera förslaget för att presentera det på nästa ordinarie årsmöte.

Här är Så lever vi i Gillsätra i sin helhet.

Biltvätthallen stängd

Vid femårskontrollen av oljeavskiljaren i biltvätthallen konstaterades att avskiljaren inte gick att provtrycka på grund av rost. Det kan därför inte uteslutas att den är otät vilket kan leda till att mark eller byggnad blir förorenad. Den uppfyller därmed inte de krav som ställs på en tvättanläggning. Miljöförvaltningen förbjuder därmed med omedelbar verkan att tvätthallen används.

I avvaktan på att styrelsen utreder vilka alternativ föreningen har att åtgärda detta kommer tvätthallen hållas stängd. Under tiden hallen är stängd hänvisar vi till gör-det-själv-hallar och automattvättar.

Styrelsen omvald

På årets årsmöte omvaldes den gamla styrelsen i enlighet med valberedningens förslag. Se sidan med förtroendevalda.

Frågan om ny valberedning bordlades till ett extra årsmöte i och med att årsmötet genomfördes genom poströstning. Frågor för valberedningen får därför ställas till den gamla valberedningen.

Vi hoppas även i år att situationen med Covid-19 kommer att lösas under hösten så att vi kan genomföra ett extra årsmötet där vi kan mötas fysiskt.

Ingen plast i pappersåtervinningen

I Gillsätrameddelande 2/2021 hade ett inte tappats bort när det gällde plast i sorteringen av pappersförpackningar. Det skall förstås vara att ingen plast skall lämnas bland pappersförpackningar.

En kort repetition av vad vi har för behållare för källsortering:

  • Pappersförpackningar: Kartonger, mjölkförpackningar, papperspåsar etc. Alla förpackningar skall vara ursköljda, tillplattade och hopvikta. Eftersom plast inte skall förekomma bland pappersförpackningar kan förpackningarna inte slängas i en plastpåse.
  • Tidningar och returpapper: Tidningar, tidskrifter, reklamblad och kataloger.
  • Metall: Konservburkar, aluminiumfolie, lock och kapsyler av metall. Metallen skall vara rengjorda. Samma sak gäller här – ingen plast bland metallen.
  • Plast: Diskmedel, schampoflaskor, plastburkar, plastpåsar, chipspåsar, frigolit, plastfolie. Skall även här vara rengjorda.
  • Ofärgade glasförpackningar: Flaskor, syltburkar, kryddburkar (Inga plastpåsar)
  • Färgade glasförpackningar: Flaskor, syltburkar, kryddburkar (Inga plastpåsar)
  • Matavfall: Matavfall i brun papperspåse som finns att hämtat i servicehuset. (Inga plastpåsar)

På många förpackningar är det också angivet hur de skall återvinnas. Leta efter texten på förpackningen om du är osäkert. Du kan också få mer info om återvinning hos Återvinning Stockholm och söka på Sorteringsguiden hos Stockholm Vatten och Avfall.

Pappförpackningar lämnade i plaståtervinningen