Styrelsen omvald

På årets årsmöte omvaldes den gamla styrelsen i enlighet med valberedningens förslag. Se sidan med förtroendevalda.

Frågan om ny valberedning bordlades till ett extra årsmöte i och med att årsmötet genomfördes genom poströstning. Frågor för valberedningen får därför ställas till den gamla valberedningen.

Vi hoppas även i år att situationen med Covid-19 kommer att lösas under hösten så att vi kan genomföra ett extra årsmötet där vi kan mötas fysiskt.

Varning för vaccinationsbedrägerier

Nu är det många som vill vaccinera sig mot covid -19 och det utnyttjar bedragare. Varje vecka får polisen in anmälningar om bedrägeriförsök, som ofta sker via telefon. Bedragarna hittar hela tiden nya tillvägagångssätt som de anpassar efter omvärlden, men det finns två saker du ska komma ihåg om någon tar kontakt med dig angående vaccination:

 1. Det kostar ingenting att vaccinera sig. Om någon vill ha betalt handlar
  det om bedrägeri.
 2. Ingen från vården kommer oväntat att ringa upp och be dig identifiera
  dig med din bankdosa eller bank-id, oavsett anledning.

För mer information och tips om hur du skall agera.

Ingen plast i pappersåtervinningen

I Gillsätrameddelande 2/2021 hade ett inte tappats bort när det gällde plast i sorteringen av pappersförpackningar. Det skall förstås vara att ingen plast skall lämnas bland pappersförpackningar.

En kort repetition av vad vi har för behållare för källsortering:

 • Pappersförpackningar: Kartonger, mjölkförpackningar, papperspåsar etc. Alla förpackningar skall vara ursköljda, tillplattade och hopvikta. Eftersom plast inte skall förekomma bland pappersförpackningar kan förpackningarna inte slängas i en plastpåse.
 • Tidningar och returpapper: Tidningar, tidskrifter, reklamblad och kataloger.
 • Metall: Konservburkar, aluminiumfolie, lock och kapsyler av metall. Metallen skall vara rengjorda. Samma sak gäller här – ingen plast bland metallen.
 • Plast: Diskmedel, schampoflaskor, plastburkar, plastpåsar, chipspåsar, frigolit, plastfolie. Skall även här vara rengjorda.
 • Ofärgade glasförpackningar: Flaskor, syltburkar, kryddburkar (Inga plastpåsar)
 • Färgade glasförpackningar: Flaskor, syltburkar, kryddburkar (Inga plastpåsar)
 • Matavfall: Matavfall i brun papperspåse som finns att hämtat i servicehuset. (Inga plastpåsar)

På många förpackningar är det också angivet hur de skall återvinnas. Leta efter texten på förpackningen om du är osäkert. Du kan också få mer info om återvinning hos Återvinning Stockholm och söka på Sorteringsguiden hos Stockholm Vatten och Avfall.

Pappförpackningar lämnade i plaståtervinningen