Biltvätthallen stängd

Vid femårskontrollen av oljeavskiljaren i biltvätthallen konstaterades att avskiljaren inte gick att provtrycka på grund av rost. Det kan därför inte uteslutas att den är otät vilket kan leda till att mark eller byggnad blir förorenad. Den uppfyller därmed inte de krav som ställs på en tvättanläggning. Miljöförvaltningen förbjuder därmed med omedelbar verkan att tvätthallen används.

I avvaktan på att styrelsen utreder vilka alternativ föreningen har att åtgärda detta kommer tvätthallen hållas stängd. Under tiden hallen är stängd hänvisar vi till gör-det-själv-hallar och automattvättar.

Styrelsen omvald

På årets årsmöte omvaldes den gamla styrelsen i enlighet med valberedningens förslag. Se sidan med förtroendevalda.

Frågan om ny valberedning bordlades till ett extra årsmöte i och med att årsmötet genomfördes genom poströstning. Frågor för valberedningen får därför ställas till den gamla valberedningen.

Vi hoppas även i år att situationen med Covid-19 kommer att lösas under hösten så att vi kan genomföra ett extra årsmötet där vi kan mötas fysiskt.

Varning för vaccinationsbedrägerier

Nu är det många som vill vaccinera sig mot covid -19 och det utnyttjar bedragare. Varje vecka får polisen in anmälningar om bedrägeriförsök, som ofta sker via telefon. Bedragarna hittar hela tiden nya tillvägagångssätt som de anpassar efter omvärlden, men det finns två saker du ska komma ihåg om någon tar kontakt med dig angående vaccination:

  1. Det kostar ingenting att vaccinera sig. Om någon vill ha betalt handlar
    det om bedrägeri.
  2. Ingen från vården kommer oväntat att ringa upp och be dig identifiera
    dig med din bankdosa eller bank-id, oavsett anledning.

För mer information och tips om hur du skall agera.