Påminnelse om ansökan om parkeringstillstånd för 2022

Har du glömt bort  att ansöka om parkeringstillstånd? Sista dag för ansökan är den 28 december om du vill ha parkeringstillståndet före den 1 januari 2022. Efter godkänd ansökan sker utdelning till din brevlådan den 29 december på eftermiddagen eller kvällen. 

För medlemmar som beställer efter den 28 december kommer utdelning ske någon gång i januari. Inget datum för det är bestämt än. Så om du vill slippa betala via appen i januari ansök om parkeringstillstånd senast den 28 december.

Här är reglerna gällande köp av parkeringstillstånd eller se gillsätrameddelande nummer 18/2021. Vi vill uppmärksamma att endast bilar man äger nu ger rätt till köp av parkeringstillstånd. Bilarna får ej heller vara avställda.

Extra årsmöte onsdagen den 27 oktober 2021

Plats: Gransätras föreningslokal vid Gransätragränds vändplan
Tid: Onsdagen den 27 oktober 2021 klockan 18.30

Styrelsen för samfälligheten kallar till ett extra årsmöte. Läget med pandemin är nu sådant att vi anser det möjligt att genomföra ett fysiskt möte där vi kan hantera de punkter som fick bordläggas på grund av att ordinarie årsmöte de två senaste åren genomfördes genom poströstning.

Dagordningen för årsmötet:

Styrelsen drar tillbaka förslaget om införande av individuell debitering av kallvatten, förslag enligt punkt 5, enligt årsmöteshandlingarna. Det förslaget behöver ytterligare arbete och insamling av fakta. Styrelsen siktar på att uppdatera förslaget för att presentera det på nästa ordinarie årsmöte.

Här är Så lever vi i Gillsätra i sin helhet.

Biltvätthallen stängd

Vid femårskontrollen av oljeavskiljaren i biltvätthallen konstaterades att avskiljaren inte gick att provtrycka på grund av rost. Det kan därför inte uteslutas att den är otät vilket kan leda till att mark eller byggnad blir förorenad. Den uppfyller därmed inte de krav som ställs på en tvättanläggning. Miljöförvaltningen förbjuder därmed med omedelbar verkan att tvätthallen används.

I avvaktan på att styrelsen utreder vilka alternativ föreningen har att åtgärda detta kommer tvätthallen hållas stängd. Under tiden hallen är stängd hänvisar vi till gör-det-själv-hallar och automattvättar.