Sommarinfo från Trafikverket

Arbetet med Förbifart Stockholm kommer att pågå under sommaren:

 • arbetet fortsätter med att spränga ut tunnlarna från Sätra hamn mot Alsätra och från Skärholmsvägen mot Gillsätra. Se framdriftskartan.
 • arbetet intill Sätra Fotbollsplan är klart och området vid Björksätravägen och Skärholmsvägen börjar återställas
 • arbetet med tunnlarna under Mälaren har påbörjats. Delar av massorna kommer inte kunna krossas, därför kommer viss del att köras bort med lastbil från Sätra hamn. Framdriften av tunnlarna under Mälaren kommer vara långsam jämfört med bergtunnlarna, därför kommer inte lastbilstransporterna bli så många

Se Trafikverkets informationsblad.

 

Återvinningsbehållarna på västra parkeringen har målas

Underhållsarbetet som inleddes vid underhållsdagarna är avslutat. Återvinningsbehållarna på den västra parkeringen är målade. De gamla behållarna är nu åter gröna och utan rostfläckar eller flagor.

Nu återstår att göra samma sak på den östra parkeringen. Detta planeras till höstens underhållsdagar.

Nymålade återvinningsbehållare

HSB hanterar nu ekonomiförvaltningen

På årsmötet i mars informerade styrelsen att föreningen upphandlat och engagerat HSB för uppdraget att sköta den löpande ekonomiförvaltningen. Den första synliga förändringen på grund av detta är att aviseringen för kvartalsavgiften för kvartal 3 kommer från HSB och inte lokalt från föreningen.

Då vi i och med detta byter rutiner så kommer det bli en inkörningsperiod innan allt finns på plats och fungerar felfritt. Vi hoppas på förståelse för att allt inte är perfekt från början. I takt med att vi finslipar hanteringen kommer vi att informera om detta som vanligt via Gillsätrameddelanden och här på hemsidan. När det finns frågor så tveka  inte att kontakta styrelsen.

Fel datum i huvudet på Gillsätrameddelandet

I huvudet på det Gillsätrameddelande som delades ut idag stod det fel utdelningsdatum. Givetvis skall det vara dagens datum, 2018-05-31, som skulle stå där och inte 2018-05-22. Meddelandet har inte legat glömt någonstans i väntan på att delas ut utan är helt färskt och utskrivet idag.

Övriga datum i meddelandet är korrekta.

Vårens underhållsdagar 2018

Vårens underhållsdagar samlade 42 hushåll under måndagen och 31 hushåll under tisdagen. Totalt var 51 hushåll representerade. Ett stort tack till alla som kom och arbetade.

Göra listan inför dagarna var som vanligt diger men mycket hann vi med att göra. Saker som vi gjorde var:

Fyrkant rensad från ogräs

 1. Plocka skräp i hela området och rensa bort eventuella högar av trädgårdsavfall
 2. Ta bort ogräs längs förrådssocklarna i hela området
 3. Rensa samtliga fyrkanter i våra gränder där behov finns (utom entregränderna)
 4. Ta bort löv i trappan vid servicehuset mot Björksätravägen
 5. Rensa hängrännorna på garagen
 6. Städa i, bakom och runt samtliga återvinningskärl på båda parkeringarna
 7. Sopa hela lekparken
 8. Olja vippbrädan i lekparken
 9. Byt ut den trasiga vimpeln
 10. Sopa grus som ligger kvar på kör- och gångvägar
 11. Ta fram gruset framför trädgårdsförrådet
 12. Under ledning av trädgårdsgruppen

  Dukat för fika

  • Sommarplantera i urnorna samt planteringen vid servicehuset
  • Ta hand om den gamla jorden och placera på angivna platser
  • Rensa rabatter vid garageväggar vid östra parkeringen
 13. Bättra på förrådsplåtarna där det har flagnat av
 14. Förbered för målning av återvinningsbehållarna – slipa och grunda

Båda dagarna blev det som vanligt ett avbrott för korv med bröd, kaffe, te, saft, bullar och kakor!

Underhållsdagar måndagen den 7 och tisdagen den 8 maj

Vårens underhållsdagar kommer att vara måndagen den 7 och tisdagen den 8 maj. Vi samlas vid lekparken klockan 18:00 båda dagarna och håller på fram till klockan 21:00. Kaffe och korv kommer som vanligt att serveras.

Vi ser alltså gärna att ni planerar att delta båda dagarna så vi hinner med mycket. Notera alltså dessa datum i era kalendrar nu så att ni inte missar detta tillfälle att träffa grannar och hålla området i ett bra skick.

Trafikverket bjuder in till informationsmöte den 12 april

Trafikverket bjuder in till informationsmöte om E4 Förbifart Stockholms arbeten som berör boende i Sätra.

Under året kommer de att göra ett så kallat genomslag i tunneln mellan Sätra och Skärholmen. Det betyder att man kommer att kunna köra från tunnelöppningen i Sätra hamn hela vägen till öppningen i Skärholmen, cirka 2250 meter. Det och mycket mer vill de berätta om på informationsmötet!

När: torsdagen 12 april, klockan 18:00 – 19:00
Var: Scandic Kungens Kurva, Ekgårdsvägen 2.

Se Trafikverkets infoblad för mer information.

Framdriftskarta

Om du vill följa det aktuella läget för arbete under våra hus så publicerar Trafikverket en framdriftskarta varannan vecka. Det finns ingen direkt länk till den senaste uppdaterade men du kan hitta den en bit ner på deras sida för Skärholmen och Sätra.

Den senast publicerade kartan när detta skrivs, vecka 12, hittar du här. I rött anges det som hittills har borrats och det i grått är det som är kvar att borra.