Återställa Gillsätra – Information vecka 38

Arbetet med att återställa de sättningsskador som uppstått i och med arbetet med Förbifart Stockholm fortsätter enligt plan. Som tidigare meddelats så är tidsplanen att alla arbeten ska vara klara den 17 november.

De senaste veckorna har samtliga berörda gavlar och långsidor på våra hus åtgärdats. Detta betyder att jord tagits bort och att plåtar, markduk och stenar har lagts vid socklarna. Vi gör detta för att hindra jord att “rinna” ner under husen och hamna i krypgrunden.

Arbetena med att ta bort asfalt och rätta till underlaget vid infartsvägen bakom A-längan samt östra parkeringen har börjat. Detta arbete kommer att pågå under hela oktober vilket påverkar parkeringsmöjligheter i garage och på parkeringen vid östra parkeringen.

Asfaltarbeten vad gäller området framför A- och B-längan samt kurvan mellan A och B och trottoaren bakom B kommer att genomföras den 3 oktober. Detta kommer att påverka möjligheten att nå garage och parkering på västra sidan under 24 timmar.

Detaljerad information om hur dessa parkerings- och körförbud påverkar föreningen kommer i ett Gillsätrameddelande under vecka 39. Även entreprenören kommer att informera via skyltar på berörda platser och vilka tider som gäller.

Torsdagen den 21 september hölls ett informationsmöte om pågående arbeten, dock var det väldigt få medlemmar som deltog. Styrelsen tackar de som tog sig tid att närvara och lyssna på informationen.

Återställa Gillsätra – arbetet fortsätter

Arbetet med att återställa de sättningsskador som uppstått i och med arbetet med Förbifart Stockholm fortsätter enligt plan.

Just nu ligger fokus på att åtgärda de sättningar vi har vid ett annat av våra hus. Arbetet består av att jorden närmast sockeln tas bort, därefter läggs markduk och sist läggs ett lager med småsten närmast huskroppen. Allt detta är till för att inte jord ska rinna ner under huskroppen och orsaka hål som mellan mark och hus. Närmast i tur står A-längans grund mot bilvägen

Arbetet med att lägga nya trottoar bakom B-längan fortsätter och snart är alla kantstenar på plats och därefter blir ny markbädd och asfalt på hela sträckan.

Inte helt oväntat har det också dykt upp en del utmaningar när vi väl börjat med arbeten. Bland annat så har det visat sig att asfaltlagret på parkvägar och trottoarer är väldigt tunt så mera arbete behövs än vad som var beräknat från början och som Trafikverket ska ersätta. Vi har en löpande dialog med just Trafikverket och kommer att rapportera alla extra arbeten som uppstår utanför vad som först var tänkt. Vi är hoppfulla att kunna få lämplig ersättning även för dessa arbeten.

Arbetet fortsätter med förberedelser för asfaltering i kurvan mellan B- och C-längan samt trottoaren bakom B. Planen är att genomföra dessa asfalteringsarbeten i början av oktober. 

Pågående arbete med att återställa Gillsätra

Som ni säkert sett så är nu arbetet igång med att återställa delar av Gillsätra efter Trafikverkets arbete med Förbifart Stockholm. Styrelsen ska försöka att informera lite mera regelbundet via vår webbplats om vad som händer och vad som ska hända. Viktig information, som avstängningar och liknande kommer även fortsatt att meddelas via Gillsätrameddelande i brevlådan.

Just nu pågår arbeten runt B-längan. Asfalt tas bort och bärlagret dvs grusbädden under justeras för att var jämnt när ny asfalt ska läggas. Detta gäller vägen framför B och delar av A-längan, kurvan vid B och C-längan samt trottoaren bakom B-längan. Nya planteringsytor, “fyrkanter” byggs för att vi ska kunna plantera buskar efter färdigställandet.

Inom kort kommer även ett antal dagvattenrör att grävas upp och ersättas med nya vid Gillsätragränd 20 och 22.

De kommande veckorna kommer sedan justering av mark mot husgavlar att ske där det finns sättningar. Även arbeten med att justera ett antal dag- och spillvattenbrunnar samt riktning (att de står plant) av el och teleskåp som blivit påverkade av Förbifartsarbetena kommer att genomföras. 

Dessa arbeten beräknas pågå fram till mitten av september. I början av september kommer även arbetet med östra parkeringen att starta.

Förberedelser för nytt garage, det vill säga det som finns närmast trädgårdsförrådet, har påbörjats vilket består av ritningar och senare ansökan om bygglov hos kommunen.

Vårens underhållsdagar den 13 och 14 maj

Vårens underhållsdagar kommer att vara lördagen den 13 och söndagen den 14 maj. Vi samlas vid lekparken klockan 10.00 båda dagarna och håller på fram till klockan 14.00. Fika kommer att finnas under arbetets gång.

Tidigare år har vårens underhållsdagar varit vardagskvällar men enligt önskemål från medlemmar provar vi  den här gången med en helg på samma sätt som på höstarna.

En container är beställd till området där det efter 14.00 på söndagen finns möjlighet att slänga trädgårdsavfall från den egna tomten.

Vi ser gärna att ni planerar att delta båda dagarna så vi hinner med mycket. Notera alltså dessa datum i era kalendrar nu så att ni inte missar detta tillfälle att träffa grannar och hålla området i ett bra skick.

OBS! Vatten avstängt tisdagen den 11 april klockan 9.00-12.00

Vid en nyligen genomförd funktionskontroll visade det sig att kallvattenregulatorn i servicehuset visade på problem. Det är känt att vattentrycket i området kan vara ojämnt och det skulle kunna finnas en koppling till funktionen hos regulatorn. Den är dessutom förmodligen inte bytt sedan området byggdes vilket kan förklara varför den inte fungerar som den skall. 

Styrelsen har därför beslutat att ersätta regulatorn med en ny. Detta både för att säkerställa funktionen och med förhoppning om en förbättring med jämnare vattentryck i området. 

Tisdagen den 11 april kommer entreprenören Samsons rör till oss för att byta kallvattenregulator i värmecentralen. 

Arbetet kräver att de måste stänga av inkommande vatten till området. Det innebär i sin tur inget vatten varken till fastigheterna eller tvättstugan. 

Vi beklagar olägenheten. Planera din förmiddagen den 11 april utifrån detta och se till så att ni har tappat upp det vatten ni behöver för de timmar som vattnet är avstängt.

Arbetet beräknas pågå mellan klockan 9.00 och 12.00.

Föreningens årsmöte torsdagen den 23 mars 2023, klockan 18:30

Nu är det snart dags för föreningens årsmöte. Vi har bokat Gransätras föreningslokal, vid Gransätragränds vändplan, torsdagen den 23 mars.

Notera detta viktiga datum i kalendern så du inte missar årsmötet. Detta är det enda ordinarie möte där alla medlemmar samlas och ett bra tillfälle att ta del av vad som händer, göra din röst hörd och påverka det fortsatta arbetet med underhåll och förvaltning av Gillsätra.

Styrelsen kommer att presentera både vad som har hänt under det senaste året men ännu viktigare presentera budget för 2023 samt underhållsplan och ekonomisk prognos för de kommande åren. Detta är en möjlighet att ta del av vilka underhållsåtgärder som behöver genomföras och hur dessa kommer att påverka föreningens ekonomi och medlemsavgifter både 2023 och i framtiden. 

Alla årsmöteshandlingar kommer att delas ut senast två veckor före årsmötet.

Förslag till beslut på årsmötet – inlämnas senast den 9 februari

Förslag till beslut på årsmötet, så kallade motioner, skall vara skriftliga och inlämnade senast onsdagen den 9 februari till styrelsen.

Skicka enklast motionen som ett mejl till sekreterare@gillsatra.se, använd webb-formuläret på hemsidan, www.gillsatra.se/om/kontakta-oss, eller lägg den i brevlådan på Gillsätragränd 92.