Styrelsen omvald

På årets årsmöte omvaldes den gamla styrelsen i enlighet med valberedningens förslag. Se sidan med förtroendevalda.

Frågan om ny valberedning bordlades till ett extra årsmöte i och med att årsmötet genomfördes genom poströstning. Frågor för valberedningen får därför ställas till den gamla valberedningen.

Vi hoppas även i år att situationen med Covid-19 kommer att lösas under hösten så att vi kan genomföra ett extra årsmötet där vi kan mötas fysiskt.

Varning för vaccinationsbedrägerier

Nu är det många som vill vaccinera sig mot covid -19 och det utnyttjar bedragare. Varje vecka får polisen in anmälningar om bedrägeriförsök, som ofta sker via telefon. Bedragarna hittar hela tiden nya tillvägagångssätt som de anpassar efter omvärlden, men det finns två saker du ska komma ihåg om någon tar kontakt med dig angående vaccination:

 1. Det kostar ingenting att vaccinera sig. Om någon vill ha betalt handlar
  det om bedrägeri.
 2. Ingen från vården kommer oväntat att ringa upp och be dig identifiera
  dig med din bankdosa eller bank-id, oavsett anledning.

För mer information och tips om hur du skall agera.

Ingen plast i pappersåtervinningen

I Gillsätrameddelande 2/2021 hade ett inte tappats bort när det gällde plast i sorteringen av pappersförpackningar. Det skall förstås vara att ingen plast skall lämnas bland pappersförpackningar.

En kort repetition av vad vi har för behållare för källsortering:

 • Pappersförpackningar: Kartonger, mjölkförpackningar, papperspåsar etc. Alla förpackningar skall vara ursköljda, tillplattade och hopvikta. Eftersom plast inte skall förekomma bland pappersförpackningar kan förpackningarna inte slängas i en plastpåse.
 • Tidningar och returpapper: Tidningar, tidskrifter, reklamblad och kataloger.
 • Metall: Konservburkar, aluminiumfolie, lock och kapsyler av metall. Metallen skall vara rengjorda. Samma sak gäller här – ingen plast bland metallen.
 • Plast: Diskmedel, schampoflaskor, plastburkar, plastpåsar, chipspåsar, frigolit, plastfolie. Skall även här vara rengjorda.
 • Ofärgade glasförpackningar: Flaskor, syltburkar, kryddburkar (Inga plastpåsar)
 • Färgade glasförpackningar: Flaskor, syltburkar, kryddburkar (Inga plastpåsar)
 • Matavfall: Matavfall i brun papperspåse som finns att hämtat i servicehuset. (Inga plastpåsar)

På många förpackningar är det också angivet hur de skall återvinnas. Leta efter texten på förpackningen om du är osäkert. Du kan också få mer info om återvinning hos Återvinning Stockholm och söka på Sorteringsguiden hos Stockholm Vatten och Avfall.

Pappförpackningar lämnade i plaståtervinningen

Information om utdelning och regler vid köp av parkeringstillstånd 2021

Detta år kommer vi i parkeringsgruppen ej kunna dela ut parkeringstillstånd på vanligt vis på grund av smittrisken för covid-19. 

I stället kommer du kunna mejla in underlaget och vi kommer att dela ut tillstånden personligen på behörigt avstånd eller i brevlådan. Se detaljerna nedan.

Notera att följande regler gäller:

 • Endast ett tillstånd per fastighet som har fler än ett (1) fordon. (Till fordon räknas ej EU-moped eller liknande.) Kostnad 600:- för 2021.
 • Önskar man ytterligare tillstånd kostar det 3600:- för 2021.
 • Ägarna till bilarna skall vara medlemmar i samfällighetsföreningen, boende och  folkbokförda i Gillsätra. Med medlem menas även maka, make, sambo eller myndig hemmavarande barn folkbokförda i Gillsätra. 
 • Vi godtar inte bilar som är registrerade på någon annan adress än i Gillsätra. Har du fel adress på ditt registreringsbevis beställ nytt från Trafiksäkerhetsverkets hemsida.

För att få ett parkeringstillstånd gör du nu så här:

 • För att bevisa du har fler än två bilar skall du scanna in eller ta foto av den gula delen på registreringsbeviset på minst två bilar.
 • Har du leasingbil: Bifoga leasingavtal som visar du har leasingbil på adress Gillsätragränd.
 • Har du tjänstebil: Bifoga intyg från arbetsgivaren där det framgår klart och tydligt vems tjänstebil det är och vilket registreringsnummer den har.

Mailet med ovanstående uppgifter skickar du sedan till parkeringsgruppen på följande mailadress “parkering2021@gillsatra.se”. Mailet skall skickas senast den 16/12 för att vi skall hinna titta på dessa och dela ut tillstånden. Behöver de kompletteras så mailar vi er.

Utdelning kommer ske efter vi sett att allt är ok. Utdelningen kommer att ske antingen personligen på behörigt avstånd eller via brevlådan om ni ej är hemma eller ej tillgängliga på annat sätt. Detta år behövs ingen underskrift utan den som delar ut signerar att ni har fått tillståndet.

Betalningen för tillståndet kommer tillsammans med föreningsavgiften för kvartal 2 2021. 

Vid flytt skall tillståndet lämnas åter till styrelsen eller en medlem i referensgruppen. Vid förlust av tillståndet skall styrelsen kontaktas.

Stavgång i närområdet

Vi har medlemmar, som deltar i en regelbunden stavgångsaktivitet, som de vill tipsa om. Det är ett enkelt sätt att regelbundet komma ut och röra på sig och samtidigt träffa andra, inte bara från Gillsätra, utan från vårt närområde.

Se bild nedan för mer info och kontaktuppgifter.