Höstens underhållsdagar 2018

Höstens underhållsdagar samlade 34 hushåll under lördagen och 23 hushåll under söndagen. Totalt var 43 hushåll representerade. Ett stort tack till alla som kom och arbetade.

Göra listan innehöll många punkter men mycket hann vi med. Saker som vi gjorde var:

 1. Plocka skräp i området (Burkar, Påsar, Flaskor, …)
 2. Bakom C-längan
  • Buskaget vid garaget: Gallra bort hägg och ansa rosen
  • Mot garaget rensa ur hägg
  • Ta bort sly under eken
  • Rensa sly i hela området bakom C-längan men var snäll mot hassel
 3. Kurvan vid B-längan/Vändplanen:
  • Ta bort det som går ut i körbanan och ta bort häggskott
  • Kratta bort ekollon ur planteringen
  • Vattna
 4. Östra parkeringen – Korta av grenar som går i huvudhöjd utanför GS59 på trottoaren
 5. Västra parkeringen
  • Ta bort tujan i planteringen
  • Lökplantering (Trädgårdsgruppen instruerar.)
 6. Bakom servicehuset
  • Rensa sly
  • Ta bort de två björksamlingarna – En mot A-längan och en annan mot Björksätravägen
  • Gör så det går att gå bakom huset. Ta bort träd etc.
 7. Lekparken
  • Ansa klematisen
  • Sopa hela lekparken
  • Gräva upp och vända sanden i sandlådan
  • Ta bort död rönn utanför 34
  • Såga av dålig gren vid 32 (Trädgårdsgruppen instruerar hur det skall sågas.)
 8. Buskar mot Björksätravägen:
  • Skapa inga hål i häcken
  • Gå bakom häcken och rensa mot garagegavlarna
  • Ta bort hägg, rönn och lönn och hagtorn
  • Rosor klipps in från vägen
  • Ta bort humle (Sista garagelängan mot Skärholmen)
 9. Mot Skärholmen:
  • Rensa bort träd i häcken
  • Rensa bort skott av hägg och lönn i häcken
  • Gör rent runt ComHem-skåpen där det behövs
  • Ta bort tuja och en buxbom utanför 60 och 62
  • Vid 84 rensa ut hägg
 10. Spöktrappan
  • Ta bort julenar och slånbär
  • Ta bort björnbär och rosor ur häcken mot garaget
  • Ta bort björksly ovanför trappan
  • Öppna upp stigen från trappan upp mot parkvägen
 11. Plantera i urnorna samt stora urnan vid servicehuset (Instruktioner av Trädgårdsguppen)
 12. Rensa samtliga fyrkanter som finns i mitten av respektive parkering
 13. Rensa samtliga fyrkanter i våra gränder där behov finns.
 14. Städa i, bakom och runt samtliga återvinningskärl på båda parkeringarna
 15. Rensa hängrännor på garagetaken
 16. Ta bort pallar vid 48
 17. Mäta asfaltytor
 18. Inventera status på brunnslocken
 19. Sopa ur redskapsboden
 20. Ta hand om dumpade plattor bakom trädgårdsförrådet

Båda dagarna blev det som vanligt ett avbrott för korv med bröd, kaffe, te, saft, bullar och kakor!

Grannsamverkansinfo från Polisen – September 2018

Grannsamverkansinfo har kommit från Polisen angående september 2018. Antalet inbrott är fortfarande lågt men har ökat jämfört med augusti. Flertalet har stannat vi försök där gärningsmännen på ett eller annat sätt blivit avbrutna i sin brottsgärning.

Nu när det blir allt färre ljusa timmar så ökar risken för inbrott vilket tydligt kan ses i statistiken. Det finns all anledning att se över boendemiljön. Försök att tänka som en inbrottstjuv – Var är det lättast att ta sig in obemärkt? Var är det tillräckligt mörkt för att jag inte ska synas för andra?

Så se dels till så att huset inte är helt nedsläckt under de mörka timmarna när du inte är hemma. Dels var ute och promenera i området och reagera om du ser något avvikande.

Detta och mycket mer finns att läsa i deras hela utskick.

Fel årsbelopp i specifikationen för kvartal 4

I specifikationen på Samfällighetsavgiften för kvartal 4 anges ett felaktigt belopp för årsavgiften. Det riktiga beloppet är 62000 kronor vilket är det som beslutades på årsmötet och anges i debiteringslängden.

Vi beklagar att årsbeloppet blivit fel. Vi arbetar tillsammans med vår ekonomileverantör HSB med att rätta till detta så att specifikationerna framöver skall bli korrekta.

OBS! Detta påverkar inte beloppet som skall betalas för kvartal 4. Det är 15200 kronor vilket framgår av avin.

Styrelsen

Trafikverket bjuder in till informationsmöte den 18 oktober

Trafikverket bjuder in till informationsmöte om E4 Förbifart Stockholms arbeten som berör boende i Sätra.

Tunnelarbete under Mälaren påbörjat

Om cirka en månad kommer Trafikverket att börja spränga ut huvudtunnlarna i passagen mellan Sätra och Kungshatt. Samtidigt kommer de att spränga vidare mot Kungshatt och Lovön i två parallella arbetstunnlar. Det och mycket mer vill de berätta om på informationsmötet!

De har samlat all expertis så att de skall kunna svara på alla våra frågor.  T.ex om de skadeärenden som de har fått in.

När: Torsdagen den 18 oktober, klockan 18:00 – 19:00
Var: Scandic Kungens Kurva, Ekgårdsvägen 2.

Se Trafikverkets infoblad för mer information.

Inbrottsförsök avstyrdes av uppmärksam granne

Ett inbrottsförsök har avstyrts av en uppmärksam granne på måndagskvällen. Vid försöket så försökte man klättra upp på balkongen via ett plank. Detta observerades dock av en granne som slog larm till polisen och meddelade grannarna. Inbrottsförsöket blev därför aldrig mer än ett försök tack vara detta rådiga ingripande.

Polisen kom och sökte med hund men inga spår kunde hittas.

Vi vill passa på att påminna om att grannsamverkan på det här sättet är effektivt och vi vill också uppmuntra alla att vara vaksamma på vad som händer i området.

Hälsningar Styrelsen

Underhållsdagar den 20 och 21 oktober

Höstens underhållsdagar kommer att hållas lördagen den 20 och söndagen den 21 oktober. Samling klockan 10:00 i lekparken. Vi håller sedan på fram till 14:00. Avbrott för korv och fika och en pratstund med dina grannar som vanligt. Om ni inte gjort det redan så anteckna dessa dagar nu så att ni säkert kan komma!

Vi ser gärna att så många som möjligt deltar bägge dagarna så vi hinner med mycket.

Grannsamverkansinfo från Polisen – Augusti 2018

Grannsamverkansinfo har kommit från Polisen angående augusti 2018. Det har varit ganska lugnt när det gäller inbrott. När den mörkare tiden kommer så ökar dock risken för inbrott. Så se dels till så att huset inte är helt nedsläckt under de mörka timmarna när du inte är hemma. Dels vara ute och promenera i området och reagera om du ser något avvikande.

Detta och mycket mer finns att läsa i deras hela utskick.