Fira säkert med fyrverkerier

Nu när det nya året närmar sig vill vi passa på att påminna om att raketer fyras av på ängen mot Skärholmen. Alltså – Avfyring skall ske ute på ängen och med bred marginal till de närliggande husen.

Det är kul att fira men det finns risker med fyrverkerier och det finns regler hur de får användas. Känner ni till vad som gäller? Läs om det i denna informationsbroschyr från polisen.

Raketer ramlar ner också så glöm inte bort att plocka bort skräpet efter er när ni är klara. Ett fint nyårslöfte för den som firar med att fyra är att ta en sväng ut på ängen på nyårsdagen och städa!

Gott nytt år!

Ännu ett år har gått och vi kan snart lägga 2018 bakom oss. Under året har styrelsen fortsatt att underhålla och förvalta området enligt årsmötets beslut. Vi har avslutat sista etappen av fasadrenoveringen, lagt ny takpapp på E-längan samt utfört ett antal större och mindre reparationer av våra byggnader. Vi har även startat den första etappen gällande upprustning av häckarna i området. Slutligen har större delen av den ekonomiska hanteringen lagts över till HSB.

För att vi ska få en lugn och fridfull julledighet vill vi påminna om några saker:

 • Levande ljus: I dessa mörka vintertider är det mysigt med levande ljus men tänk på att ljusen också innebär en brandfara. Kom ihåg att släcka ljusen när ni lämnar rummen. Kontrollera att era brandvarnare fungerar.
 • Fyrverkerier: De som vill fyra av raketer kan göra det på ängen mot Skärholmen. Avfyring skall alltså ske ute på ängen med bred marginal till de närliggande husen. Glöm heller inte bort att plocka bort skräpet efter er.
 • Återvinning: Det finns en risk att återvinningsbehållarna för pappersförpackningar kommer att bli fulla på grund av julklappspapper, kartonger etc. Om så är fallet får ni tyvärr vänta med att slänga det till efter behållarna åter är tömda eller slänga det på Sätra återvinningscentral. Det är inte tillåtet att ställa något bredvid återvinningsbehållarna eller att fylla kärlen över kanten.

Från styrelsen vill vi tacka alla medlemmar för gott samarbete under det gångna året och samtidigt önska er alla ett gott nytt år.

Ökad vaksamhet för inbrott

Under den senaste veckan har det märkts ett ökat antal anmälda bostadsinbrott. Bara den gångna helgen är det 10 bostäder som drabbats i Lokalpolisområdet. Flertalet av de har varit i området kring Skärholmen.

Det generellt mest förekommande tillvägagångssättet är att gärningspersonen bryter upp altandörr eller fönster på baksidan av fastigheten.

I Gillsätra är det vanligt att gärningen sker genom att klättra upp på balkongen för att ta sig in via balkongens fönster eller dörr.

Läs mer på polisens varningsutskick 2018-11-19.

Utdelning och betalning av Parkeringstillstånd för 2019

Utdelning och betalning av parkeringstillstånd för 2019 kommer att anordnas av parkeringsgruppen i servicehuset klockan 18:00 till 20:00 vid följande kvällar under november:

 • Tisdagen den 20 november
 • Torsdagen den 22 november
 • Tisdagen den 27 november
 • Torsdagen den 29 november

För mer information om reglerna kring parkeringstillstånden se Gillsätrameddelande 16/2018.

Höstens underhållsdagar 2018

Höstens underhållsdagar samlade 34 hushåll under lördagen och 23 hushåll under söndagen. Totalt var 43 hushåll representerade. Ett stort tack till alla som kom och arbetade.

Göra listan innehöll många punkter men mycket hann vi med. Saker som vi gjorde var:

 1. Plocka skräp i området (Burkar, Påsar, Flaskor, …)
 2. Bakom C-längan
  • Buskaget vid garaget: Gallra bort hägg och ansa rosen
  • Mot garaget rensa ur hägg
  • Ta bort sly under eken
  • Rensa sly i hela området bakom C-längan men var snäll mot hassel
 3. Kurvan vid B-längan/Vändplanen:
  • Ta bort det som går ut i körbanan och ta bort häggskott
  • Kratta bort ekollon ur planteringen
  • Vattna
 4. Östra parkeringen – Korta av grenar som går i huvudhöjd utanför GS59 på trottoaren
 5. Västra parkeringen
  • Ta bort tujan i planteringen
  • Lökplantering (Trädgårdsgruppen instruerar.)
 6. Bakom servicehuset
  • Rensa sly
  • Ta bort de två björksamlingarna – En mot A-längan och en annan mot Björksätravägen
  • Gör så det går att gå bakom huset. Ta bort träd etc.
 7. Lekparken
  • Ansa klematisen
  • Sopa hela lekparken
  • Gräva upp och vända sanden i sandlådan
  • Ta bort död rönn utanför 34
  • Såga av dålig gren vid 32 (Trädgårdsgruppen instruerar hur det skall sågas.)
 8. Buskar mot Björksätravägen:
  • Skapa inga hål i häcken
  • Gå bakom häcken och rensa mot garagegavlarna
  • Ta bort hägg, rönn och lönn och hagtorn
  • Rosor klipps in från vägen
  • Ta bort humle (Sista garagelängan mot Skärholmen)
 9. Mot Skärholmen:
  • Rensa bort träd i häcken
  • Rensa bort skott av hägg och lönn i häcken
  • Gör rent runt ComHem-skåpen där det behövs
  • Ta bort tuja och en buxbom utanför 60 och 62
  • Vid 84 rensa ut hägg
 10. Spöktrappan
  • Ta bort julenar och slånbär
  • Ta bort björnbär och rosor ur häcken mot garaget
  • Ta bort björksly ovanför trappan
  • Öppna upp stigen från trappan upp mot parkvägen
 11. Plantera i urnorna samt stora urnan vid servicehuset (Instruktioner av Trädgårdsguppen)
 12. Rensa samtliga fyrkanter som finns i mitten av respektive parkering
 13. Rensa samtliga fyrkanter i våra gränder där behov finns.
 14. Städa i, bakom och runt samtliga återvinningskärl på båda parkeringarna
 15. Rensa hängrännor på garagetaken
 16. Ta bort pallar vid 48
 17. Mäta asfaltytor
 18. Inventera status på brunnslocken
 19. Sopa ur redskapsboden
 20. Ta hand om dumpade plattor bakom trädgårdsförrådet

Båda dagarna blev det som vanligt ett avbrott för korv med bröd, kaffe, te, saft, bullar och kakor!