God jul och gott nytt år!

Ännu ett år har gått och vi kan snart lägga 2023 bakom oss. Under året har styrelsen fortsatt att underhålla och förvalta föreningen och här är några  aktiviteter som genomförts:

 • Genomfört ett fysiskt årsmöte. 
 • Initierat arbetet med att se över anläggningsbeslutet i enlighet med årsmötesbeslut.
 • Organiserat fyra underhållsdagar.
 • Upphandlat och genomfört upprustning av mark, vägar och dagvattenrör utifrån skador orsakade av byggandet av Förbifart Stockholm.
 • Upphandlat underhåll och spolning av samtliga dagvattenbrunnar i området.
 • Ansökt om och fått elstöd för föreningens elkonsumtion 2022.
 • Bytt kallvattenregulator i servicehuset och därmed förbättrat kallvattentrycket i området.
 • Bytt ett antal rötskadade fönster i servicehuset.
 • Förhandlat och godkänt ett avtal med Stockholms stad angående tomtförändring gällande ett begränsat område bakom F-längan.
 • Lagat ett antal trasiga garageportar.
 • Informerat genom Gillsätrameddelanden och inlägg på webbsidan.

Som vanligt vill vi påminna om två viktiga delar inför kommande helger

Återvinning: Det är inte tillåtet att ställa något bredvid återvinningsbehållarna eller att fylla kärlen över kanten. Blir de fulla under de kommande helgerna så vänta med att slänga tills de är tömda igen. Om du har möjlighet är Sätra återvinningscentral ett bra alternativ.

Grannsamverkan: Lyssna på polisens råd: Lämna aldrig ditt hus helt nedsläckt under de mörka timmarna när du inte är hemma. Ta en promenad i vårt område och reagera om du ser något avvikande. Håll uppsikt på grannens fastighet och hjälp till med snöskottning om de är bortresta.

Vi vill tacka alla medlemmar för gott samarbete under det gångna året och samtidigt önska er alla en god jul och ett gott nytt år.

Styrelsen för Gillsätra samfällighetsförening

Asfaltering i Gillsätra – Ingen mer avstängning

Vår entreprenör har meddelat att transporter till och från Gillsätra kan nu ske under hela dygnet utan restriktioner.

Garagen på östra sidan kan därför med fördel börja användas igen. Alla uppmanas att utnyttja sina garage för att ge plats på utomhusparkeringen för de som måste använda den.

Vi väntar på besked om när målning av parkeringsytor på östra parkeringen kan utföras och ber att få återkomma med information om detta.

Asfaltering i Gillsätra – Ny information om avstängningar

På grund av omständigheter som inte var förutsägbara så kommer annonserade
asfalteringsarbeten genomföras enligt följande:

 • Under onsdagen den 15 november görs gångvägar på östra parkeringen. Biltrafiken in och ut ur Gillsätra påverkas inte.
 • Under torsdagen den 16 november och fredagen den 17 november kommer asfaltering att ske på vägar och parkeringsplatser på östra sidan.

Biltrafiken till och från Gillsätra kommer att påverkas dock gör entreprenören sitt yttersta att dessa störningar ska bli så minimala som möjligt. Det betyder att det kommer att gå att köra till och från området under vissa tider dessa två dagar. Det finns dock ingen möjlighet att planera exakta tider för dessa avbrott så var uppmärksam på hur arbetet fortlöper för att få tillförlitlig information.

För de medlemmar som har akut behov av sin bil och inte kan avvakta eventuella avspärrningar så rekommenderar vi att använda en parkeringsplats utanför Gillsätra dessa två dagar.

Avslutande asfalteringsarbeten och avstängningar

Tisdagen den 14 november gäller följande:

Arbetet inleds tisdagen den 14 november med gångytor. Trafik mellan 18.00 på kvällen tisdag den 14 november och 7.00 på morgonen onsdag den 15 november är då fortfarande möjlig på samma sätt som tidigare under arbetet.

Onsdag den 15 november gäller följande: 

Asfalteringen av B-längans östra kurva kommer att ske 07.00 den 15 november till och med 18.00 samma dag. All trafik till och från Gillsätra kommer att vara avstängd. Se blå markering på kartan.

Torsdag den 16 november gäller följande:

För asfaltering av vägen längs A-längan och östra parkeringen kommer all trafik till och från östra parkeringen och östra garagen att vara avstängd från 07.00 torsdag den 16 november till efter 18.00 samma dag. Se röd markering på kartan.

Sluttid är beroende av väderförhållanden och kan därför påverkas.

Notera noga ovanstående tider och avstängningar och planera er parkeringen därefter så att ni har tillgång till er bil under dessa dagar. 

Medlemmar, med planerade besök från till exempel hemtjänst eller med större hemleveranser på dessa datum, ombeds att informera vårdgivare eller leverantör om avstängningen. 

Styrelsen för Gillsätra samfällighetsförening

Underhållsdagarna hösten 2023 – den 14 och 15 oktober

Höstens underhållsdagar samlade 25 hushåll under lördagen och 20 hushåll under söndagen. Totalt var 34 hushåll representerade.

I vanlig ordning hann vi med många nyttiga saker och kunde stryka det mesta från vår att-göra-lista. Vi hann också prata och fika. Ett stort tack till alla som var ute och såg till att hålla området i fint skick.